Xivşê

Çûm Bamernê ser çiya ye
Oy li min oy li min oy li min oy li min lê lê Xivşê
Hat Bamernê ser çiya ye
Oy li min oy li min oy li min xeber xweşê
Dilê xortan ji qîza maye
Bo çi nedan oy li min oy li min oy li min lê lê Xivşê
Qîza libek bernedaye
Oy li min oy li min oy li min xeber xweşê
Eman eman eman Xivşê Emam eman xeber
Xweşê çav keleşê
Oy Xivşê
Çûm Bamernê ser çiya ye
Oy li min oy li min oy li min lê lê Xivşê
Hat Bamernê ser çiya ye
Oy li min oy li min oy li min xeber xweşê
Qîzan xortek bernedaye oy li min oy li min oy li min lê lê Xivşê
Hemî sûcê dayîka te Oy li min oy li min oy li min xeber xweşê

آینور دۆخان - (2010)  رەوەند
خڤشێ

چووم بامەرنێ سەر چیا یە
ۆی ل من ۆی ل من ۆی ل من ۆی ل من لێ لێ خڤشێ
هات بامەرنێ سەر چیا یە
ۆی ل من ۆی ل من ۆی ل من خەبەر خوەشێ
دلێ خۆرتان ژ قیزا مایە
بۆ چ نەدان ۆی ل من ۆی ل من ۆی ل من لێ لێ خڤشێ
قیزا لبەک بەرنەدایە
ۆی ل من ۆی ل من ۆی ل من خەبەر خوەشێ
ئەمان ئەمان ئەمان خڤشێ ئەمام ئەمان خەبەر
خوەشێ چاڤ کەلەشێ
ۆی خڤشێ
چووم بامەرنێ سەر چیا یە
ۆی ل من ۆی ل من ۆی ل من لێ لێ خڤشێ
هات بامەرنێ سەر چیا یە
ۆی ل من ۆی ل من ۆی ل من خەبەر خوەشێ
قیزان خۆرتەک بەرنەدایە ۆی ل من ۆی ل من ۆی ل من لێ لێ خڤشێ
هەمی سووجێ داییکا تە ۆی ل من ۆی ل من ۆی ل من خەبەر خوەشێ