Dotmamê Xwezila Cousin If Only

Xwezila ez têlek ra me bi lê lê bi lo lon
Xwezila ez biskek giha me dotmamê bi xulamê
Têl têla berana bi lê lê bi lo lon
Bisk biskê berana domamê bi xulamê
Çawkem xewa şêrîn e bi lê lê bi lo lon
Destem ser biskan e ( memkan e ) domamê bi xulamê
Têl têla karika bi lê lê bi lo lon
Bisk biskê karika domamê bi xulamê

آینور دۆخان - (2010)  رەوەند
دۆتمامێ خوەزلا جۆوسن ف ۆنلی

خوەزلا ئەز تێلەک را مە ب لێ لێ ب لۆ لۆن
خوەزلا ئەز بسکەک گها مە دۆتمامێ ب خولامێ
تێل تێلا بەرانا ب لێ لێ ب لۆ لۆن
بسک بسکێ بەرانا دۆمامێ ب خولامێ
چاوکەم خەوا شێرین ئە ب لێ لێ ب لۆ لۆن
دەستەم سەر بسکان ئە ( مەمکان ئە ) دۆمامێ ب خولامێ
تێل تێلا کارکا ب لێ لێ ب لۆ لۆن
بسک بسکێ کارکا دۆمامێ ب خولامێ