Devzer Yellow Dress

Hay devzerê devzerê lo
Hey lo hey lo devzerê
Hay devzerê devzerê lo
Sed car kolê esmerê
.
Dilê lawik heliya lo
hey lo hey lo devzerê
Dilê lawik heliya lo
Sed car kolê esmerê
...
Lûrî lûrî devzerê devzerê
Didan hûr hûr mermerê devzerê
Devzer çûye kaniyê, devzerê
Por daket ber paniyê, devzerê
.
Ava kaniya spî bûm, devzerê
Zîva destê topçî bûm, devzerê
Eşqê lawikê qûmçî bûm, devzerê
Devzer devzer, devzerê.
Didan hûr hûr mermerê devzerê

آینور دۆخان - (2010)  رەوەند
دەڤزەر یەڵۆو درەسس

های دەڤزەرێ دەڤزەرێ لۆ
هەی لۆ هەی لۆ دەڤزەرێ
های دەڤزەرێ دەڤزەرێ لۆ
سەد جار کۆلێ ئەسمەرێ
.
دلێ لاوک هەلیا لۆ
هەی لۆ هەی لۆ دەڤزەرێ
دلێ لاوک هەلیا لۆ
سەد جار کۆلێ ئەسمەرێ
...
لووری لووری دەڤزەرێ دەڤزەرێ
ددان هوور هوور مەرمەرێ دەڤزەرێ
دەڤزەر چوویە کانیێ, دەڤزەرێ
پۆر داکەت بەر پانیێ, دەڤزەرێ
.
آڤا کانیا سپی بووم, دەڤزەرێ
زیڤا دەستێ تۆپچی بووم, دەڤزەرێ
ئەشقێ لاوکێ قوومچی بووم, دەڤزەرێ
دەڤزەر دەڤزەر, دەڤزەرێ.
ددان هوور هوور مەرمەرێ دەڤزەرێ