Nesrîn

Nesrin emro newrozê gianâ
Le di bê cejna pirozê
Lê welatê rencin giana
Cejni gişt tî rû hozê
.
Sew pê qeyî nehatî ciana
Ka li mo zer bu werê
Naxweş kawtim nehâti gianâ
Wa dêy ruhçê şân were

آینور دۆخان - (2005)  نووپەل
نەسرین

نەسرن ئەمرۆ نەورۆزێ گانâ
لە د بێ جەژنا پرۆزێ
لێ وەلاتێ رەنجن گانا
جەژن گشت تی روو هۆزێ
.
سەو پێ قەیی نەهاتی جانا
کا ل مۆ زەر بو وەرێ
ناخوەش کاوتم نەهâت گانâ
وا دێی روهچێ شâن وەرە
Hatiye anîn ji : www.aynurdogan.net