Şîre

Taner'i vera, Şirina mına pulê vore
Jüê nawa cêrde fetelina, Şirina mına çım buri gılore
Nerè seytan mı qurdi keno, şiayê çımu veze, bê nonê tiriya bore
Erê Şirê Şirê, delala ma Şirê.
Heq kedero mae nêdo, tı marê kerda pile
Erê Şirê Şirê, omêdia ma Şirê.
.
Taner'i vera, Şirina mı dalık u buki
Ciniya hewle ke kuna mordemê koti dest
Bena murdara verê na kutıki,
Şire vana, "Uyo ke dosta xo çina, lese de vejinê kergan u buki"
Erê Şirê Şirê, delala ma Şirê.
Heq kederê mae nêdo, tı marê kerda pile
Erê Şirê Şirê, omêdia ma Şirê

آینور دۆخان - (2005)  نووپەل
شیرە

تانەر' ڤەرا, شرنا مıنا پولێ ڤۆرە
ژüێ ناوا جێردە فەتەلنا, شرنا مıنا چıم بور گıلۆرە
نەرè سەیتان مı قورد کەنۆ, شایێ چıمو ڤەزە, بێ نۆنێ تریا بۆرە
ئەرێ شرێ شرێ, دەلالا ما شرێ.
هەق کەدەرۆ ماە نێدۆ, تı مارێ کەردا پلە
ئەرێ شرێ شرێ, ۆمێدا ما شرێ.
.
تانەر' ڤەرا, شرنا مı دالıک و بوک
جنیا هەولە کە کونا مۆردەمێ کۆت دەست
بەنا موردارا ڤەرێ نا کوتıک,
شرە ڤانا, &قوۆت;ویۆ کە دۆستا خۆ چنا, لەسە دە ڤەژنێ کەرگان و بوک&قوۆت;
ئەرێ شرێ شرێ, دەلالا ما شرێ.
هەق کەدەرێ ماە نێدۆ, تı مارێ کەردا پلە
ئەرێ شرێ شرێ, ۆمێدا ما شرێ
Hatiye anîn ji : www.aynurdogan.net