Dar Hejîrokê

Hêjîra çiyayi lêlêlê lêlê lêlê
Delala çîyayî darhejîrokê xemrevînokê
Nav gul û giyayî lêlêlê lêlê lêlê
Nav gul û giyayî darhejîrokê xemrevînokê
Bûk dilê zava ye lêlêlê lêlê lêlê
Bûk dilê zava ye darhejîrokê xemrevînokê

Hejîra me reşe lêlêlê lêlê lêlê
Delala me reşe darhejîrokê xemrevînokê
Bûk çendî keleşe lêlêlê lêlê lêlê
Bûk çendî keleşe darhejîrokê xemrevînokê
Zava yekî xweşe lêlêlê lêlê lêlê
Zava yekî xweşe darhejîrokê xemrevînokê
Hejîra latê ye lêlêlê lêlê lêlê
.
Delala latê ye darhejîrokê xemrevînokê
Ser bextê yarê ye lêlêlê lêlê lêlê
Ser bextê yarê ye darhejîrokê xemrevînokê
Cizîr bin xetê ye lêlêlê lêlê lêlê
Cizîr bin xetê ye darhejîrokê xemrevînokê

آینور دۆخان - (2004)  کەچا کوردان
دار هەژیرۆکێ

هێژیرا چیای لێلێلێ لێلێ لێلێ
دەلالا چییایی دارهەژیرۆکێ خەمرەڤینۆکێ
ناڤ گول وو گیایی لێلێلێ لێلێ لێلێ
ناڤ گول وو گیایی دارهەژیرۆکێ خەمرەڤینۆکێ
بووک دلێ زاڤا یە لێلێلێ لێلێ لێلێ
بووک دلێ زاڤا یە دارهەژیرۆکێ خەمرەڤینۆکێ

هەژیرا مە رەشە لێلێلێ لێلێ لێلێ
دەلالا مە رەشە دارهەژیرۆکێ خەمرەڤینۆکێ
بووک چەندی کەلەشە لێلێلێ لێلێ لێلێ
بووک چەندی کەلەشە دارهەژیرۆکێ خەمرەڤینۆکێ
زاڤا یەکی خوەشە لێلێلێ لێلێ لێلێ
زاڤا یەکی خوەشە دارهەژیرۆکێ خەمرەڤینۆکێ
هەژیرا لاتێ یە لێلێلێ لێلێ لێلێ
.
دەلالا لاتێ یە دارهەژیرۆکێ خەمرەڤینۆکێ
سەر بەختێ یارێ یە لێلێلێ لێلێ لێلێ
سەر بەختێ یارێ یە دارهەژیرۆکێ خەمرەڤینۆکێ
جزیر بن خەتێ یە لێلێلێ لێلێ لێلێ
جزیر بن خەتێ یە دارهەژیرۆکێ خەمرەڤینۆکێ
Hatiye anîn ji : www.aynurdogan.net