Bibor, tiştek bi navê W nehate dîtin. Bê zehmet, daxwaza xwe bişîne Ji vêderê.