Bibor, tiştek bi navê U nehate dîtin. Bê zehmet, daxwaza xwe bişîne Ji vêderê.