Bibor, tiştek bi navê O nehate dîtin. Bê zehmet, daxwaza xwe bişîne Ji vêderê.