Bibor, tiştek bi navê L nehate dîtin. Bê zehmet, daxwaza xwe bişîne Ji vêderê.