Bibor, tiştek bi navê J nehate dîtin. Bê zehmet, daxwaza xwe bişîne Ji vêderê.