Bibor, tiştek bi navê I nehate dîtin. Bê zehmet, daxwaza xwe bişîne Ji vêderê.