Bibor, tiştek bi navê Ê nehate dîtin. Bê zehmet, daxwaza xwe bişîne Ji vêderê.