Ella Ella

Gelyê şindokê lê dilê gellêki kure way
Gelyê şindokê lê dilê gellêki kure way
Hespa girêdin lê dilê li ciki hure way
Hespa girêdin lê dilê li ciki hure way
Bukame sarkin lê dilê rêkame dure way
Bukame sarkin lê dilê rêkame dure way
.
Ella ella yek le dilê kessem billaye way
Ella ella yek le dilê kessem billaye way
.
Gelyê şindokê lê dilê gelleki kaşe way
Gelyê şindokê lê dilê gelleki kaşe way
Hespan girêdin lê dilê li ciki xwêşe way
Hespan girêdin lê dilê li ciki xwêşe way
Bukame sarkin lê dilê zava kellaşe way
Bukame sarkin lê dilê zava kellaşe way
Ella ella yek le dilê kessem billaye way
Ella ella yek le dilê kessem billaye way

زنار سۆزدار -   من بێریا تە کر
ئەڵا ئەڵا

گەلیێ شندۆکێ لێ دلێ گەڵێک کورە وای
گەلیێ شندۆکێ لێ دلێ گەڵێک کورە وای
هەسپا گرێدن لێ دلێ ل جک هورە وای
هەسپا گرێدن لێ دلێ ل جک هورە وای
بوکامە سارکن لێ دلێ رێکامە دورە وای
بوکامە سارکن لێ دلێ رێکامە دورە وای
.
ئەڵا ئەڵا یەک لە دلێ کەسسەم بڵایە وای
ئەڵا ئەڵا یەک لە دلێ کەسسەم بڵایە وای
.
گەلیێ شندۆکێ لێ دلێ گەڵەک کاشە وای
گەلیێ شندۆکێ لێ دلێ گەڵەک کاشە وای
هەسپان گرێدن لێ دلێ ل جک خوێشە وای
هەسپان گرێدن لێ دلێ ل جک خوێشە وای
بوکامە سارکن لێ دلێ زاڤا کەڵاشە وای
بوکامە سارکن لێ دلێ زاڤا کەڵاشە وای
ئەڵا ئەڵا یەک لە دلێ کەسسەم بڵایە وای
ئەڵا ئەڵا یەک لە دلێ کەسسەم بڵایە وای