Ziravê

Zirav çûye davatê
Kêf û şahi û muhbete
Ketye sêrê govendê
.
Ziravê lê lê ziravê lê lê..............
Ziravê lê lê ziravê lê lê ziravê
Bila bişewte mala bavê
.
Zirav çûye beriyê
Deşt havit ganî miyê
Miyê bazda çû siyê
Seredor
.
Zirav çûye beravê
Kinc şuştin avêt tavî
Nenik zer bû zeravê
Ziravê lê lê ziravê lê lê........
Seredor

زنار سۆزدار - (2000)  گولا باخچێ من
زراڤێ

زراڤ چوویە داڤاتێ
کێف وو شاه وو موهبەتە
کەتیە سێرێ گۆڤەندێ
.
زراڤێ لێ لێ زراڤێ لێ لێ..............
زراڤێ لێ لێ زراڤێ لێ لێ زراڤێ
بلا بشەوتە مالا باڤێ
.
زراڤ چوویە بەریێ
دەشت هاڤت گانی میێ
میێ بازدا چوو سیێ
سەرەدۆر
.
زراڤ چوویە بەراڤێ
کنج شوشتن آڤێت تاڤی
نەنک زەر بوو زەراڤێ
زراڤێ لێ لێ زراڤێ لێ لێ........
سەرەدۆر