Bixeleşim

Gonî verdi ra nixeleşîna
Koyê ma di qetîl kêm nibiya
Merxî ze xoy ma, domanê ma cariyê
Befindekê welî eşto riya ma
Va cerga ma, ez bê te ma
Reştika disminî bireso
Heq nişkino koyanî ma destîkero
Destêkero vora xû ko tû ra varneno
.
Gonî bê gonî nixeleşîna
Zaf tengî amey şî
Piya pîr, bavê ma canî verda welat
Jû ez xadima serê koy
Jû ez mendû dûrî

یەکبوون - (2002)  نیروانا
بخەلەشم

گۆنی ڤەرد را نخەلەشینا
کۆیێ ما د قەتیل کێم نبیا
مەرخی زە خۆی ما, دۆمانێ ما جاریێ
بەفندەکێ وەلی ئەشتۆ ریا ما
ڤا جەرگا ما, ئەز بێ تە ما
رەشتکا دسمنی برەسۆ
هەق نشکنۆ کۆیانی ما دەستیکەرۆ
دەستێکەرۆ ڤۆرا خوو کۆ توو را ڤارنەنۆ
.
گۆنی بێ گۆنی نخەلەشینا
زاف تەنگی آمەی شی
پیا پیر, باڤێ ما جانی ڤەردا وەلات
ژوو ئەز خادما سەرێ کۆی
ژوو ئەز مەندوو دووری
Hatiye anîn ji : ronibaran.de/yekbun.html