Bûrî Bûrî

Bûrî Bûrî Bûrî
Bûrî Bûrî Bûrî
Ber derîkê me re çû û bûrî
.
Ber derîkê me re çû dibezî
Li ba kir por û kezî
Li min nêrî dilêm dizî
Ez kuştim keçka terzî
.
Bûrî Bûrî Bûrî
Bûrî Bûrî Bûrî
Ber derîkê me re çû û bûrî
Ber derîkê me re çû dibûrî
Hust bi mircan û morî
Li min nêrî dilê min bûrî
Ez kuştim keçka Torî
.
Bûrî Bûrî Bûrî
Bûrî Bûrî Bûrî
Ber derîkê me re çû û bûrî
Ber derîkê me re çû dimeşya
Li ba kir cotê gulya
Li min nêrî dilê min helya
Ez kuştim keçka derya
Bûrî Bûrî Bûrî
Bûrî Bûrî Bûrî

خێرۆ آبباس - (2007)  بارانا شەڤێ
بووری بووری

بووری بووری بووری
بووری بووری بووری
بەر دەریکێ مە رە چوو وو بووری
.
بەر دەریکێ مە رە چوو دبەزی
ل با کر پۆر وو کەزی
ل من نێری دلێم دزی
ئەز کوشتم کەچکا تەرزی
.
بووری بووری بووری
بووری بووری بووری
بەر دەریکێ مە رە چوو وو بووری
بەر دەریکێ مە رە چوو دبووری
هوست ب مرجان وو مۆری
ل من نێری دلێ من بووری
ئەز کوشتم کەچکا تۆری
.
بووری بووری بووری
بووری بووری بووری
بەر دەریکێ مە رە چوو وو بووری
بەر دەریکێ مە رە چوو دمەشیا
ل با کر جۆتێ گولیا
ل من نێری دلێ من هەلیا
ئەز کوشتم کەچکا دەریا
بووری بووری بووری
بووری بووری بووری