Axîn

Axîna min ka were
Destê xwe bide destê min
Emê bigrin dîlanê
Dlana Kurda
.
Dengek tê ji çiyayê jor
Dengê partîzana ye
Qîrînek tê ji asmana
Dengê dîlanê ye
De tu were tu, axîna dilan
.
Axîna min ka were
Destê xwe bide destê min
Emê bigrin dîlanê
Dlana Kurda
.
Roj û şeva benda te mam
Tu nehatî hey axîn
Ketim xewek pir giran
Tu xuya nebûyi hey axîn
De tu were tu, axîna dilan
.
Axîna min ka were
Destê xwe bide destê min
Emê bigrin dîlanê
Dlana Kurda

خێرۆ آبباس - (2005)  آخین
آخین

آخینا من کا وەرە
دەستێ خوە بدە دەستێ من
ئەمێ بگرن دیلانێ
دلانا کوردا
.
دەنگەک تێ ژ چیایێ ژۆر
دەنگێ پارتیزانا یە
قیرینەک تێ ژ آسمانا
دەنگێ دیلانێ یە
دە تو وەرە تو, آخینا دلان
.
آخینا من کا وەرە
دەستێ خوە بدە دەستێ من
ئەمێ بگرن دیلانێ
دلانا کوردا
.
رۆژ وو شەڤا بەندا تە مام
تو نەهاتی هەی آخین
کەتم خەوەک پر گران
تو خویا نەبووی هەی آخین
دە تو وەرە تو, آخینا دلان
.
آخینا من کا وەرە
دەستێ خوە بدە دەستێ من
ئەمێ بگرن دیلانێ
دلانا کوردا