Min Xem Deryayeka Kwîre

Min xem deryayeka kwîre [x2]
Ava wê ji rondikêt swîre [x3]
Way
Riya yara min ya dwîre [x2]
Bes min her awa li bîre [x3]
Yar çû li xerîba mêvane [x2]
Wê parzîngê pir ciwane [x3]
Way
Nêzîke li wê vegeryane [x2]
Vegeryan şahiya dilane [x3]
Ew parzîngê derd û jana [x2]
Yarê ew ji pişta xwe dane [x3]
Way
Jîna wê pir kir ciwane [x2]
Dawînî bûbe xwedane [x3

تەهسین تاها -   تەهسین تاها
من خەم دەریایەکا کویرە

من خەم دەریایەکا کویرە [خ2]
آڤا وێ ژ رۆندکێت سویرە [خ3]
وای
ریا یارا من یا دویرە [خ2]
بەس من هەر آوا ل بیرە [خ3]
یار چوو ل خەریبا مێڤانە [خ2]
وێ پارزینگێ پر جوانە [خ3]
وای
نێزیکە ل وێ ڤەگەریانە [خ2]
ڤەگەریان شاهیا دلانە [خ3]
ئەو پارزینگێ دەرد وو ژانا [خ2]
یارێ ئەو ژ پشتا خوە دانە [خ3]
وای
ژینا وێ پر کر جوانە [خ2]
داوینی بووبە خوەدانە [خ3