Eman Eman

Eman eman
Eman eman
Eman eman
Eman eman
Eman eman
Eman eman
Zalim eman
Evan dila, gote bila
Xwelî bi serê bê aqila
Xwelî bi serê bê aqila
Eman eman
Eman eman
Eman eman
Eman eman
Eman eman
Eman eman
Zalim eman
Her du dila gotî bila
Her du dila gotî bila
Em ketine dawa kula
Em ketine behra kula
Eman eman
Eman eman
Eman eman
Eman eman
Eman eman
Eman eman
Zalim eman
Kes nemaye li darê dinê
Kes nemaye li darê dinê
Neketîye behra evînê
Neketîye dawa evînê
Eman eman
Eman eman
Eman eman
Eman eman
Eman eman
Eman eman
Zalim eman
Pirsyar bikin ji vê cîhanê
Pirsyar bikin ji vê cîhanê
Da bo we bike behsê vîyanê
Da bo we bike behsê vîyanê
Eman eman
Eman eman
Eman eman
Eman eman
Eman eman
Eman eman
Zalim eman

تەهسین تاها -   تەهسین تاها
ئەمان ئەمان

ئەمان ئەمان
ئەمان ئەمان
ئەمان ئەمان
ئەمان ئەمان
ئەمان ئەمان
ئەمان ئەمان
زالم ئەمان
ئەڤان دلا, گۆتە بلا
خوەلی ب سەرێ بێ آقلا
خوەلی ب سەرێ بێ آقلا
ئەمان ئەمان
ئەمان ئەمان
ئەمان ئەمان
ئەمان ئەمان
ئەمان ئەمان
ئەمان ئەمان
زالم ئەمان
هەر دو دلا گۆتی بلا
هەر دو دلا گۆتی بلا
ئەم کەتنە داوا کولا
ئەم کەتنە بەهرا کولا
ئەمان ئەمان
ئەمان ئەمان
ئەمان ئەمان
ئەمان ئەمان
ئەمان ئەمان
ئەمان ئەمان
زالم ئەمان
کەس نەمایە ل دارێ دنێ
کەس نەمایە ل دارێ دنێ
نەکەتییە بەهرا ئەڤینێ
نەکەتییە داوا ئەڤینێ
ئەمان ئەمان
ئەمان ئەمان
ئەمان ئەمان
ئەمان ئەمان
ئەمان ئەمان
ئەمان ئەمان
زالم ئەمان
پرسیار بکن ژ ڤێ جیهانێ
پرسیار بکن ژ ڤێ جیهانێ
دا بۆ وە بکە بەهسێ ڤییانێ
دا بۆ وە بکە بەهسێ ڤییانێ
ئەمان ئەمان
ئەمان ئەمان
ئەمان ئەمان
ئەمان ئەمان
ئەمان ئەمان
ئەمان ئەمان
زالم ئەمان