Ruhî Rewan

Kurpey qed barîk, ruhekey rewanim
Bê to weş nîyen wermekey şewanim
Her çenê kerû, xeyalanû to
Germe şînimen, dubare ce no
Min w dillweşî, sefayî kerden
Hûnî yektrîn, taweroy merden
Nallem ce nalley, derde darane
Zamim çun zamê, gesey marane
Xwa be toy dawe, seyri nemaman
Pey min reng zerdî , nalley bê saman

تارا ژاف - (2006)  دڵەی دەوانەم
روهی رەوان

کورپەی قەد باریک, روهەکەی رەوانم
بێ تۆ وەش نییەن وەرمەکەی شەوانم
هەر چەنێ کەروو, خەیالانوو تۆ
گەرمە شینمەن, دوبارە جە نۆ
من و دڵوەشی, سەفایی کەردەن
هوونی یەکترین, تاوەرۆی مەردەن
ناڵەم جە ناڵەی, دەردە دارانە
زامم چون زامێ, گەسەی مارانە
خوا بە تۆی داوە, سەیر نەمامان
پەی من رەنگ زەردی , ناڵەی بێ سامان
Hatiye anîn ji : tarajaff.com