Lo Dilo

Em ketin dest neyaran, lo dilo, lo dilo
Em man li bin diwaran, lo dilo lo lo
Em xistin nav zindanan, lo dilo lo dilo
Gelek kustin evaran, lo dilo, lo dilo
Ke me firot neyaran, lo dilo lo lo
.
Baran ser me dibari di demeki tari
roj hat pey ewr e, me di ronahi
gel rabuye ji bo tekosina rizgari
agir dan can, nikarin vemirinin ari
gel nesekini, em he ji liberxwedane
xwe bi hevra gredane bi hedefa jiyane
em siyarbuna bi siyarbuna serhildane
hildin seren xwe, hildin ala Kurdistane
ji mij u dumane roja welat diyar bu
ji kosa zindane deriye asti vebu
car parce hebun, em parce parce bun
le em e bibin yek bi soresa serxwebun
iro dema demike nu, duh ji bu dirok
roniya peseroj, bi wi awi qedi cirok
bila bi dil, bi can, azad bifire kevok
bi can, bi xwin, em tere ne ey serok
.
Em ketin dest neyaran, lo dilo, lo dilo
Em man li bin diwaran, lo dilo lo lo
Em xistin nav zindanan, lo dilo lo dilo
Gelek kustin evaran, lo dilo, lo dilo
Ke me firot neyaran, lo dilo lo lo
.
Ez ketim deste neyaran, bindestiya leskeran
min berdin ji desten wan yen bi xwina insanan
ke serefa xwe firot, ke ez firotim ji waran
ez xistim zindane nav car diwaran
eris he dewam dike heta me heqe xwe stand
naqede heta ko me zulma dijmin sikand
naqede, hevidariya me we nemirand
we em sewitandin me ji heyfa xwe hiland
u cek dan ser milan ji bo parastina gel
deste we da ye ko hun biguherin rupel
wan hestiren dayikan em bi xwe naxwazin bibinin
ne ye wan, ne ye me bira bibinin mirin
Kurdistan em bin deste we da nahelin
le baweriya me ye em bi hev ra weka bira biminin
em e tola xwe hilinin heta ew roj hat
yan mirin yan azadiya welat
.
Em ketin dest neyaran, lo dilo, lo dilo
Em man li bin diwaran, lo dilo lo lo
Em xistin nav zindanan, lo dilo lo dilo
Gelek kustin evaran, lo dilo, lo dilo
Ke me firot neyaran, lo dilo lo lo

سەرهادۆ - (2007)  خەونا ژیان
لۆ دلۆ

ئەم کەتن دەست نەیاران, لۆ دلۆ, لۆ دلۆ
ئەم مان ل بن دواران, لۆ دلۆ لۆ لۆ
ئەم خستن ناڤ زندانان, لۆ دلۆ لۆ دلۆ
گەلەک کوستن ئەڤاران, لۆ دلۆ, لۆ دلۆ
کە مە فرۆت نەیاران, لۆ دلۆ لۆ لۆ
.
باران سەر مە دبار د دەمەک تار
رۆژ هات پەی ئەور ئە, مە د رۆناه
گەل رابویە ژ بۆ تەکۆسنا رزگار
آگر دان جان, نکارن ڤەمرنن آر
گەل نەسەکن, ئەم هە ژ لبەرخوەدانە
خوە ب هەڤرا گرەدانە ب هەدەفا ژیانە
ئەم سیاربونا ب سیاربونا سەرهلدانە
هلدن سەرەن خوە, هلدن آلا کوردستانە
ژ مژ و دومانە رۆژا وەلات دیار بو
ژ کۆسا زندانە دەریە آست ڤەبو
جار پارجە هەبون, ئەم پارجە پارجە بون
لە ئەم ئە ببن یەک ب سۆرەسا سەرخوەبون
رۆ دەما دەمکە نو, دوه ژ بو درۆک
رۆنیا پەسەرۆژ, ب و آو قەد جرۆک
بلا ب دل, ب جان, آزاد بفرە کەڤۆک
ب جان, ب خون, ئەم تەرە نە ئەی سەرۆک
.
ئەم کەتن دەست نەیاران, لۆ دلۆ, لۆ دلۆ
ئەم مان ل بن دواران, لۆ دلۆ لۆ لۆ
ئەم خستن ناڤ زندانان, لۆ دلۆ لۆ دلۆ
گەلەک کوستن ئەڤاران, لۆ دلۆ, لۆ دلۆ
کە مە فرۆت نەیاران, لۆ دلۆ لۆ لۆ
.
ئەز کەتم دەستە نەیاران, بندەستیا لەسکەران
من بەردن ژ دەستەن وان یەن ب خونا نسانان
کە سەرەفا خوە فرۆت, کە ئەز فرۆتم ژ واران
ئەز خستم زندانە ناڤ جار دواران
ئەرس هە دەوام دکە هەتا مە هەقە خوە ستاند
ناقەدە هەتا کۆ مە زولما دژمن سکاند
ناقەدە, هەڤداریا مە وە نەمراند
وە ئەم سەوتاندن مە ژ هەیفا خوە هلاند
و جەک دان سەر ملان ژ بۆ پاراستنا گەل
دەستە وە دا یە کۆ هون بگوهەرن روپەل
وان هەسترەن دایکان ئەم ب خوە ناخوازن ببنن
نە یە وان, نە یە مە برا ببنن مرن
کوردستان ئەم بن دەستە وە دا ناهەلن
لە باوەریا مە یە ئەم ب هەڤ را وەکا برا بمنن
ئەم ئە تۆلا خوە هلنن هەتا ئەو رۆژ هات
یان مرن یان آزادیا وەلات
.
ئەم کەتن دەست نەیاران, لۆ دلۆ, لۆ دلۆ
ئەم مان ل بن دواران, لۆ دلۆ لۆ لۆ
ئەم خستن ناڤ زندانان, لۆ دلۆ لۆ دلۆ
گەلەک کوستن ئەڤاران, لۆ دلۆ, لۆ دلۆ
کە مە فرۆت نەیاران, لۆ دلۆ لۆ لۆ