Ez Hatim

Tif tif dikime ruye wi, pif dikime wi
serseriye beredayi bira beje heta dawi
dibe, Serhado ki ye, ji kude stand vi hawayi
ee weke di? bise, hedi hedi
ez e bejim careke di, ez tif dikime wi
ez tif dikime hemuka ko bejin vi xeberi
ko tu ji min hez neki cima tu ji denge min guhdari
dile min ye vekiri xwe dur dike ji berberi
bi rasti? ere bira ew ji fembike wi keri
u ko ez ji wi xelas bum we be dura ye di
yao zimane te nesekini tu li ezmane difiri
herdu piye min li erde ne le te min nedi
li vir sekinime ne wek tisikci ye tevli hevi
distexili u stexili le beri befikiri
ez giran im ji wir nalepitim, tisteki di?
ere ko tu were were, wexta tu tirsi bi xwe de neri.
.
Culo, Serhado ko wulo, tu got halo
na lo, cima her tist weka te ye lo
ez reya xwe dimesim ye ko mire dice dice
ye ko nece, nace, ling u dinya wulo dimese
ez sere xwe ji dirakim le ez hic nafirim
hin diben Serhado xwe dike tisteki mezin
le hemu derew in, ez eyni Serhad im
u ez bi ya kesi nakim, ez ser reya xwe dicim
weka xwe dikim, bi caven xwe dinya dibinim
nav cola dilgerim, dielimim u divegerim
ez e he ji herim, heta sere hede nasekinim
wexta min got ez e bikim ez dicim dikim
wa ye binere, kirim u ez he ji li vir im
ji ya xwe nayem xwar bi seref heta ko ez mirim
bimrim, bi nav, can u stran ez e li wir bim
ji xwe razi me. hez ji xwe dikim, culo bikim.
.
Bi zimaneki tuj ez guhen te birin dikim
bi va xebere xwe ko ez ruye te da tavejim
dibejim u dibejim, ser sere ave diherikim
min zede zede da le ez hindiki standim (distinim)
danustandin, ya dur e ya kur e, bibure
tu careki tene hevale min i, na nebure
tu bike ya neke xeta te yek e, tek yek e
bira bira paqij u rast be u dile xwe veke
je ra sekinime, xwina me ya keli nabe buz
li ve dinyaye wunda buye seref u namus
tisteki ji te naxwazim, tu ji xwe re bas be bes e
Serhado yek e, cuda ye, ne weka tu kes e
Tu were, were le were were weka bira
tu pista min u bigre (min) jiyana xwe ji bo te da
em ser eyni axe ne yek ji ye di ne bilindtir e
dinya wunda bu le dile min he ji li wir e.

سەرهادۆ - (2007)  خەونا ژیان
ئەز هاتم

تف تف دکمە رویە و, پف دکمە و
سەرسەریە بەرەدای برا بەژە هەتا داو
دبە, سەرهادۆ ک یە, ژ کودە ستاند ڤ هاوای
ئەە وەکە د؟ بسە, هەد هەد
ئەز ئە بەژم جارەکە د, ئەز تف دکمە و
ئەز تف دکمە هەموکا کۆ بەژن ڤ خەبەر
کۆ تو ژ من هەز نەک جما تو ژ دەنگە من گوهدار
دلە من یە ڤەکر خوە دور دکە ژ بەربەر
ب راست؟ ئەرە برا ئەو ژ فەمبکە و کەر
و کۆ ئەز ژ و خەلاس بوم وە بە دورا یە د
یاۆ زمانە تە نەسەکن تو ل ئەزمانە دفر
هەردو پیە من ل ئەردە نە لە تە من نەد
ل ڤر سەکنمە نە وەک تسکج یە تەڤل هەڤ
دستەخل و ستەخل لە بەر بەفکر
ئەز گران م ژ ور نالەپتم, تستەک د؟
ئەرە کۆ تو وەرە وەرە, وەختا تو ترس ب خوە دە نەر.
.
جولۆ, سەرهادۆ کۆ وولۆ, تو گۆت هالۆ
نا لۆ, جما هەر تست وەکا تە یە لۆ
ئەز رەیا خوە دمەسم یە کۆ مرە دجە دجە
یە کۆ نەجە, ناجە, لنگ و دنیا وولۆ دمەسە
ئەز سەرە خوە ژ دراکم لە ئەز هج نافرم
هن دبەن سەرهادۆ خوە دکە تستەک مەزن
لە هەمو دەرەو ن, ئەز ئەین سەرهاد م
و ئەز ب یا کەس ناکم, ئەز سەر رەیا خوە دجم
وەکا خوە دکم, ب جاڤەن خوە دنیا دبنم
ناڤ جۆلا دلگەرم, دەلمم و دڤەگەرم
ئەز ئە هە ژ هەرم, هەتا سەرە هەدە ناسەکنم
وەختا من گۆت ئەز ئە بکم ئەز دجم دکم
وا یە بنەرە, کرم و ئەز هە ژ ل ڤر م
ژ یا خوە نایەم خوار ب سەرەف هەتا کۆ ئەز مرم
بمرم, ب ناڤ, جان و ستران ئەز ئە ل ور بم
ژ خوە راز مە. هەز ژ خوە دکم, جولۆ بکم.
.
ب زمانەک توژ ئەز گوهەن تە برن دکم
ب ڤا خەبەرە خوە کۆ ئەز رویە تە دا تاڤەژم
دبەژم و دبەژم, سەر سەرە آڤە دهەرکم
من زەدە زەدە دا لە ئەز هندک ستاندم (دستنم)
دانوستاندن, یا دور ئە یا کور ئە, ببورە
تو جارەک تەنە هەڤالە من , نا نەبورە
تو بکە یا نەکە خەتا تە یەک ئە, تەک یەک ئە
برا برا پاقژ و راست بە و دلە خوە ڤەکە
ژە را سەکنمە, خونا مە یا کەل نابە بوز
ل ڤە دنیایە ووندا بویە سەرەف و ناموس
تستەک ژ تە ناخوازم, تو ژ خوە رە باس بە بەس ئە
سەرهادۆ یەک ئە, جودا یە, نە وەکا تو کەس ئە
تو وەرە, وەرە لە وەرە وەرە وەکا برا
تو پستا من و بگرە (من) ژیانا خوە ژ بۆ تە دا
ئەم سەر ئەین آخە نە یەک ژ یە د نە بلندتر ئە
دنیا ووندا بو لە دلە من هە ژ ل ور ئە.