Dîlan

Dilan
Cane cane were were meydane
kec u xortan rabin bigrin dilane
xwe bihejinin, bihejinin dinyaye
xwe ter bikin bi kef, kefa, jiyane
mala we ava, ka beje ki buk e ki zava
dawet kengi be, ser xere be, ser sera, ser cava
ser sere xwe dake susa miske ya ava cala
sahiya hevala dilxwesi ye, fikir maye vala
evar e, he maye, heta sibey em I va ne
heyde li tembure lexin, he ji bejin strana
hema hun ki bin herin xwe berdine meydana
hic deste hevdu neberdin, govend e, dilan e
Buke delale, hemu sekinine ji we ra
herne ruye we u ruye wi zavayi pe ra
herin bibne je ra, herin zera gredin pe va
kecke gunde me buhan e, werne werne seva
buna jin u mer, bi dil u can xwe giredan
gul vebun, ji bo pererojen wa redan
zurne he dileyize, li dehole le dan
bi xer hatin u ji her dera hatin mevan
isev seva dawete, bibine kefa milete
isev seva dilane, weka dibeje adete
bihejinin mila u linge xwe ji bavejin
ki zava ki zava, nave zave ji me re bejin
Dilan e, dilan e, bi ruh u dil u can e
mirisk u birinc u parikek nan e
dilan e, dilan e, bi ken u bi kef e
buk u zava dicin wunda dibin nav lihefe
deng bilind dibe, denge ko te ji salone
ava tuj diherike nave, diherike ji bidone
bira kef kefa cane nece, dilan e serxwes e
fikren derda ji bira cun, nuha dinya kefxwes e
ne tari, ne res e, isev ronahi
kece nece, bernede deste wi
em e hevdu bibinin, heta careke di
he dilan e, disa dora zurnaci

سەرهادۆ - (2007)  خەونا ژیان
دیلان

دلان
جانە جانە وەرە وەرە مەیدانە
کەج و خۆرتان رابن بگرن دلانە
خوە بهەژنن, بهەژنن دنیایە
خوە تەر بکن ب کەف, کەفا, ژیانە
مالا وە آڤا, کا بەژە ک بوک ئە ک زاڤا
داوەت کەنگ بە, سەر خەرە بە, سەر سەرا, سەر جاڤا
سەر سەرە خوە داکە سوسا مسکە یا آڤا جالا
ساهیا هەڤالا دلخوەس یە, فکر مایە ڤالا
ئەڤار ئە, هە مایە, هەتا سبەی ئەم ڤا نە
هەیدە ل تەمبورە لەخن, هە ژ بەژن سترانا
هەما هون ک بن هەرن خوە بەردنە مەیدانا
هج دەستە هەڤدو نەبەردن, گۆڤەند ئە, دلان ئە
بوکە دەلالە, هەمو سەکننە ژ وە را
هەرنە رویە وە و رویە و زاڤای پە را
هەرن ببنە ژە را, هەرن زەرا گرەدن پە ڤا
کەجکە گوندە مە بوهان ئە, وەرنە وەرنە سەڤا
بونا ژن و مەر, ب دل و جان خوە گرەدان
گول ڤەبون, ژ بۆ پەرەرۆژەن وا رەدان
زورنە هە دلەیزە, ل دەهۆلە لە دان
ب خەر هاتن و ژ هەر دەرا هاتن مەڤان
سەڤ سەڤا داوەتە, ببنە کەفا ملەتە
سەڤ سەڤا دلانە, وەکا دبەژە آدەتە
بهەژنن ملا و لنگە خوە ژ باڤەژن
ک زاڤا ک زاڤا, ناڤە زاڤە ژ مە رە بەژن
دلان ئە, دلان ئە, ب روه و دل و جان ئە
مرسک و برنج و پارکەک نان ئە
دلان ئە, دلان ئە, ب کەن و ب کەف ئە
بوک و زاڤا دجن ووندا دبن ناڤ لهەفە
دەنگ بلند دبە, دەنگە کۆ تە ژ سالۆنە
آڤا توژ دهەرکە ناڤە, دهەرکە ژ بدۆنە
برا کەف کەفا جانە نەجە, دلان ئە سەرخوەس ئە
فکرەن دەردا ژ برا جون, نوها دنیا کەفخوەس ئە
نە تار, نە رەس ئە, سەڤ رۆناه
کەجە نەجە, بەرنەدە دەستە و
ئەم ئە هەڤدو ببنن, هەتا جارەکە د
هە دلان ئە, دسا دۆرا زورناج