Gûlên Gûlistanê

Gulen Gulistane
Em kec in
Kece kurdan in
Kulike sere lawan in
Bi hev re dirabin serhildane
Weke gulen gulistane.
Xuske delale, tu kulika male
rabe ji sikake u denge xwe rake
bi denge te ye zelal dinyaye siyar ke
ci ji te re bejin nexe dile xwe xem nake
nehele tu kes pel te bikin, sere xwe rake
nehele zulma me ser sere te dewam ke
ne hezkirin e ko yek bibine ci dane
iqridar e, ko ne bi xebera bi ledane
xuska'm azad be, xwe sist ke ji gredane
serbest rabe weka gulen gulistane
cane cane namese bi ve jiyane
kecen Kurdistane bi hev ra rabin serhildane.
Em kec in
Kece kurdan in
Kulike sere lawan in
Bi hev re dirabin serhildane
Weke gulen gulistane.
Ez fem nakim, hun cawa fem nakin
ez cawa bidim femkirin, em cawa dinye siyar kin
nabinin ya naxwazin bibinin, jin bindest in
ji bo kontrol e ji desten wa da derkeve ditirsin
ka ji dil ji min re beje, em e ci eunda kin
ko dayika te u xuska te seren xwe bilind kin
eyb e be em bi ci cavan li wan dinerin
kecen bava ne, xusken bira ne, belki ji bi mer in
dixwaze cawa ye te bibinim, ye min ji eyni binerin,
hez we dikin tene weka min newerin bejin
nesekinin, heqe xwe bistenin, bes bitirsin
zanibin hene birayen we ye deste we digirin.
Em kec in
Kece kurdan in
Kulike sere lawan in
Bi hev re dirabin serhildane
Weke gulen gulistane.
Bi rasti fehit dikim ji va hereketen zilama
ji dela fikir u hest, nefs dibake wana
ne cave xelke de ye, seref u namus dil de ye
ez ne melek im le na, ez ne weka we me
u ne nermin im, ji bo min esqa xwe sani da ye
xuska'm ci ibibe, ji bo te ez I li va me
tu zani ez naxwazim ko ez dile te bihelim
ji wulo qusira min ci be efukirine digerim
dive em caven xwe vekin u pel tu kesi nekin
dive em fem bikin u bilind bikin qimeta jin
dive kecen me serbest, zana u serbixwe bin
bi serhildana gulen gulistane bi hev re dirabin.
Em kec in
Kece kurdan in
Kulike sere lawan in
Bi hev re dirabin serhildane
Weke gulen gulistane.

سەرهادۆ -   سترانێن دن
گوولێن گوولستانێ

گولەن گولستانە
ئەم کەج ن
کەجە کوردان ن
کولکە سەرە لاوان ن
ب هەڤ رە درابن سەرهلدانە
وەکە گولەن گولستانە.
خوسکە دەلالە, تو کولکا مالە
رابە ژ سکاکە و دەنگە خوە راکە
ب دەنگە تە یە زەلال دنیایە سیار کە
ج ژ تە رە بەژن نەخە دلە خوە خەم ناکە
نەهەلە تو کەس پەل تە بکن, سەرە خوە راکە
نەهەلە زولما مە سەر سەرە تە دەوام کە
نە هەزکرن ئە کۆ یەک ببنە ج دانە
قردار ئە, کۆ نە ب خەبەرا ب لەدانە
خوسکا'م آزاد بە, خوە سست کە ژ گرەدانە
سەربەست رابە وەکا گولەن گولستانە
جانە جانە نامەسە ب ڤە ژیانە
کەجەن کوردستانە ب هەڤ را رابن سەرهلدانە.
ئەم کەج ن
کەجە کوردان ن
کولکە سەرە لاوان ن
ب هەڤ رە درابن سەرهلدانە
وەکە گولەن گولستانە.
ئەز فەم ناکم, هون جاوا فەم ناکن
ئەز جاوا بدم فەمکرن, ئەم جاوا دنیە سیار کن
نابنن یا ناخوازن ببنن, ژن بندەست ن
ژ بۆ کۆنترۆل ئە ژ دەستەن وا دا دەرکەڤە دترسن
کا ژ دل ژ من رە بەژە, ئەم ئە ج ئەوندا کن
کۆ دایکا تە و خوسکا تە سەرەن خوە بلند کن
ئەیب ئە بە ئەم ب ج جاڤان ل وان دنەرن
کەجەن باڤا نە, خوسکەن برا نە, بەلک ژ ب مەر ن
دخوازە جاوا یە تە ببنم, یە من ژ ئەین بنەرن,
هەز وە دکن تەنە وەکا من نەوەرن بەژن
نەسەکنن, هەقە خوە بستەنن, بەس بترسن
زانبن هەنە برایەن وە یە دەستە وە دگرن.
ئەم کەج ن
کەجە کوردان ن
کولکە سەرە لاوان ن
ب هەڤ رە درابن سەرهلدانە
وەکە گولەن گولستانە.
ب راست فەهت دکم ژ ڤا هەرەکەتەن زلاما
ژ دەلا فکر و هەست, نەفس دباکە وانا
نە جاڤە خەلکە دە یە, سەرەف و ناموس دل دە یە
ئەز نە مەلەک م لە نا, ئەز نە وەکا وە مە
و نە نەرمن م, ژ بۆ من ئەسقا خوە سان دا یە
خوسکا'م ج ببە, ژ بۆ تە ئەز ل ڤا مە
تو زان ئەز ناخوازم کۆ ئەز دلە تە بهەلم
ژ وولۆ قوسرا من ج بە ئەفوکرنە دگەرم
دڤە ئەم جاڤەن خوە ڤەکن و پەل تو کەس نەکن
دڤە ئەم فەم بکن و بلند بکن قمەتا ژن
دڤە کەجەن مە سەربەست, زانا و سەربخوە بن
ب سەرهلدانا گولەن گولستانە ب هەڤ رە درابن.
ئەم کەج ن
کەجە کوردان ن
کولکە سەرە لاوان ن
ب هەڤ رە درابن سەرهلدانە
وەکە گولەن گولستانە.