Îsayan Vakti Digel Rapzan Belagat

Rapzan Belâgat Feat Serhado - İsyan Vakti
Çekildi Namlular Satırlarımda Kavga Var
Ve Olmayan O Demokrasin Anca Kıçını Tırmalar
Benimki Farklı Gelir Farklı Yerde Farklı Sanat
Sararsa Dört Bir Yanı Devrilirsin Korkudan
Bu Parça Dinlenirse Örgütlenir Kitleler
Ve Kaos Ya da Savaş Degil Barıştır Bak İstenen
İleri Demokrasin Yalandanken İstemem
Ve Verdiğin O Vaazlarını Emin Ol Ki Siklemem
Savaşçı Politikanda Döner Dilde Martaval
Ve Uyutulmamak İçin Ben Bakmamki Ekrana
Yüzlerce Tv Var Ve Gösterilen Tek Kanal
Rapzan Yalnız Anlatır Bak Mani Olamaz Aptala
Siyah Beyaz Ayırt Edin Ben Kızıl Rengim
Rap Bi Cinayetse Ancak Ted Bundy Olur Dengim
Bizde Devrim Eşit Deniz Mahir İbrahim
Çakma Pasif Sosyalistin Diline Yakışmazki Devrim
Bi Harbe Daldım Lakin Yürekli Kitle Lazım
İsyanında Vaktidir Bu Hükümetin Hitler Ağzı
Bi Taşta Sen Atarsan (e yo) Dinle Keser Vaazı
Al Bunla Yetin Değil Özgürlüğün Kendi Lazım
Parayla Haber Yapan Gaztecinin Aklı Yarım
Hükümetin Kan Dökerken Gelde Otur Anlatayım
Hikaye Farklı Değil Bak Kör Olanda Sensin Bayım
Rap Elimde Tek Silah Ben Yeraltında Gerillayım
Serhado
Dem dema demokrasî dema tu jêkê wî krasî
zarokek dikenê.. bang dikê.. hê kralê tazî!
ne çarêserî wûn toza xwe veşêrin bin xalî
çembera we ji çar alî, em radibin bi çar serî
pirsa min bê bersiv ma ye kore girêka pirsê
pirsgirek tune.. yan jî heye lê tu ditirsê?
adeleta we yê derew. dijminek hov û bêbexte
me dît ampûla we şewîtî, xwedîyên sozên sexte
hem xweş dikê hem hers dikevê, vala vala diaxifê
bi destê rastê talan dikê- bi yê çepê nan didê
bi zimanek nayê nasîn TRT çawa weşan dikê?
Roje, lê sterkan dibînê nizanê we çi bikê
di hemû ezmûna de hîla dikê, eqil nagirê
derbas kirin hedê.. bê dengîya dinya dikirê
bi girtin û kuştin na qedê, ava dibê lê nafikirê
fikir nayê girtin, nayê kuştin, fikir namirê.

سەرهادۆ -   سترانێن دن
ئیسایان ڤاکت دگەل راپزان بەلاگات

راپزان بەلâگات فەات سەرهادۆ - İسیان ڤاکت
چەکلد ناملولار ساتıرلارıمدا کاڤگا ڤار
ڤە ۆلمایان ۆ دەمۆکراسن آنجا کıچıنı تıرمالار
بەنمک فارکلı گەلر فارکلı یەردە فارکلı سانات
سارارسا دöرت بر یانı دەڤرلرسن کۆرکودان
بو پارچا دنلەنرسە Öرگüتلەنر کتلەلەر
ڤە کاۆس یا دا ساڤاش دەگل بارıشتıر باک İستەنەن
İلەر دەمۆکراسن یالاندانکەن İستەمەم
ڤە ڤەردğن ۆ ڤاازلارıنı ئەمن ۆل ک سکلەمەم
ساڤاشچı پۆلتکاندا دöنەر دلدە مارتاڤال
ڤە ویوتولماماک İچن بەن باکمامک ئەکرانا
یüزلەرجە تڤ ڤار ڤە گöستەرلەن تەک کانال
راپزان یالنıز آنلاتıر باک مان ۆلاماز آپتالا
سیاه بەیاز آیıرت ئەدن بەن کıزıل رەنگم
راپ ب جنایەتسە آنجاک تەد بوندی ۆلور دەنگم
بزدە دەڤرم ئەشت دەنز ماهر İبراهم
چاکما پاسف سۆسیالستن دلنە یاکıشمازک دەڤرم
ب هاربە دالدıم لاکن یüرەکل کتلە لازıم
İسیانıندا ڤاکتدر بو هüکüمەتن هتلەر آğزı
ب تاشتا سەن آتارسان (ە یۆ) دنلە کەسەر ڤاازı
آل بونلا یەتن دەğل Öزگüرلüğüن کەند لازıم
پارایلا هابەر یاپان گازتەجنن آکلı یارıم
هüکüمەتن کان دöکەرکەن گەلدە ۆتور آنلاتایıم
هکایە فارکلı دەğل باک کöر ۆلاندا سەنسن بایıم
راپ ئەلمدە تەک سلاه بەن یەرالتıندا گەرڵایıم
سەرهادۆ
دەم دەما دەمۆکراسی دەما تو ژێکێ وی کراسی
زارۆکەک دکەنێ.. بانگ دکێ.. هێ کرالێ تازی!
نە چارێسەری ووون تۆزا خوە ڤەشێرن بن خالی
چەمبەرا وە ژ چار آلی, ئەم رادبن ب چار سەری
پرسا من بێ بەرسڤ ما یە کۆرە گرێکا پرسێ
پرسگرەک تونە.. یان ژی هەیە لێ تو دترسێ؟
آدەلەتا وە یێ دەرەو. دژمنەک هۆڤ وو بێبەختە
مە دیت آمپوولا وە شەویتی, خوەدییێن سۆزێن سەختە
هەم خوەش دکێ هەم هەرس دکەڤێ, ڤالا ڤالا داخفێ
ب دەستێ راستێ تالان دکێ- ب یێ چەپێ نان ددێ
ب زمانەک نایێ ناسین ترت چاوا وەشان دکێ؟
رۆژە, لێ ستەرکان دبینێ نزانێ وە چ بکێ
د هەموو ئەزموونا دە هیلا دکێ, ئەقل ناگرێ
دەرباس کرن هەدێ.. بێ دەنگییا دنیا دکرێ
ب گرتن وو کوشتن نا قەدێ, آڤا دبێ لێ نافکرێ
فکر نایێ گرتن, نایێ کوشتن, فکر نامرێ.