Meş Ordekê

Wez ji teyran teyrê reş im
Ha meş meş ordekê
Hemayloka bi neşîn im
Ha meş meş ordekê
.
Aşiqê keçka keleş im
Ha meş meş ordekê
Aşiqê keçka keleş im
Ha meş meş ordekê
.
Ez ji teyra teyrê sipî me
Ha meş meş ordekê
Ez ji teyra teyrê sipî me
Ha meş meş ordekê
.
Hemayloka bi rîşî me
Ha meş meş ordekê
Hemayloka bi rîşî me
Ha meş meş ordekê
.
Aşiqê keçka gundî me
Ha meş meş ordekê
Ez maşûqê keçka gundî me
Ha meş meş ordekê
.
Wez ji teyra teyrê şîn im
Ha meş meş ordekê
Wez ji teyra teyrê şîn im
Ha meş meş ordekê
.
Hemayloka bi neşîn im
Ha meş meş ordekê
Hemayloka bi neşîn im
Ha meş meş ordekê
.
Bo yarê ez har û dîn im
Ha meş meş ordekê
Bo yarê ez har û dîn im
Ha meş meş ordekê
.
Wez ji teyra teyrê zer im
Ha meş meş ordekê
Wez ji teyra teyrê zer im
Ha meş meş ordekê
.
Hemayloka dor bi ber im
Ha meş meş ordekê
Hemayloka dor bi ber im
Ha meş meş ordekê
.
Aşiqê keçka esmer im
Ha meş meş ordekê
Aşiqê keçka esmer im
Ha meş meş ordekê

سەید یوسف - (1998)  ۆی فەلەک
مەش ۆردەکێ

وەز ژ تەیران تەیرێ رەش م
ها مەش مەش ۆردەکێ
هەمایلۆکا ب نەشین م
ها مەش مەش ۆردەکێ
.
آشقێ کەچکا کەلەش م
ها مەش مەش ۆردەکێ
آشقێ کەچکا کەلەش م
ها مەش مەش ۆردەکێ
.
ئەز ژ تەیرا تەیرێ سپی مە
ها مەش مەش ۆردەکێ
ئەز ژ تەیرا تەیرێ سپی مە
ها مەش مەش ۆردەکێ
.
هەمایلۆکا ب ریشی مە
ها مەش مەش ۆردەکێ
هەمایلۆکا ب ریشی مە
ها مەش مەش ۆردەکێ
.
آشقێ کەچکا گوندی مە
ها مەش مەش ۆردەکێ
ئەز ماشووقێ کەچکا گوندی مە
ها مەش مەش ۆردەکێ
.
وەز ژ تەیرا تەیرێ شین م
ها مەش مەش ۆردەکێ
وەز ژ تەیرا تەیرێ شین م
ها مەش مەش ۆردەکێ
.
هەمایلۆکا ب نەشین م
ها مەش مەش ۆردەکێ
هەمایلۆکا ب نەشین م
ها مەش مەش ۆردەکێ
.
بۆ یارێ ئەز هار وو دین م
ها مەش مەش ۆردەکێ
بۆ یارێ ئەز هار وو دین م
ها مەش مەش ۆردەکێ
.
وەز ژ تەیرا تەیرێ زەر م
ها مەش مەش ۆردەکێ
وەز ژ تەیرا تەیرێ زەر م
ها مەش مەش ۆردەکێ
.
هەمایلۆکا دۆر ب بەر م
ها مەش مەش ۆردەکێ
هەمایلۆکا دۆر ب بەر م
ها مەش مەش ۆردەکێ
.
آشقێ کەچکا ئەسمەر م
ها مەش مەش ۆردەکێ
آشقێ کەچکا ئەسمەر م
ها مەش مەش ۆردەکێ