Tiliya Min Diêşe

Tiliya min diêşe maran gezkir lo lo lo lo lo lo...
Lawiko qurban min bihîstiye te jin xwestiye lo lo ...
Heger min çêtir be ez ê jê re bibim ha berdestî lo lo...
.
Lawiko qurban sal hatiye mexebitî lo lo ……………………
Lawiko qurban şûr û qeme tev li me xebitî lo lo lo...
Lawiko qurban min nizanîbû ax tu bêbextî lo lo lo ...

رۆژدا - (2006)  سەبرا من
تلیا من دێشە

تلیا من دێشە ماران گەزکر لۆ لۆ لۆ لۆ لۆ لۆ...
لاوکۆ قوربان من بهیستیە تە ژن خوەستیە لۆ لۆ ...
هەگەر من چێتر بە ئەز ئێ ژێ رە ببم ها بەردەستی لۆ لۆ...
.
لاوکۆ قوربان سال هاتیە مەخەبتی لۆ لۆ ……………………
لاوکۆ قوربان شوور وو قەمە تەڤ ل مە خەبتی لۆ لۆ لۆ...
لاوکۆ قوربان من نزانیبوو آخ تو بێبەختی لۆ لۆ لۆ ...