Gûlfiroş

Ez ji xew rabûm
Min gulfiroşek dî
Pir gelek şa bûm
Gul bi dil didî
Hebû me yek dil
Tev jan û kul bû
Nebûme bawer
Gul bi dil didî
Nebûme bawer
Gul bi dil didî
Gul bi dil didî
Gul bi dil didî
Nebûme bawer
Gul bi dil didî
Nebûme bawer
Gul bi dil didî
Gul bi dil didî
Gul bi dil didî
Bazar me kir go:
”Ser bi ser nadim”
Ê gulperest bî
Can bi dil didî
Min go kî didî
Can û gul bi dil?
Go ev bazar e
Dil bi gul didî
Go ev bazar e
Dil bi gul didî
Dil bi gul didî
Dil bi gul didî
Go ev bazar e
Dil bi gul didî
Go ev bazar e
Dil bi gul didî
Dil bi gul didî
Dil bi gul didî
Min can û dil dan
Dil kiriye qêrîn
Min can û dil dan
Dil kiriye qêrîn
Go ho Cegerxwîn
Dil bi gul didî
Go ho Cegerxwîn
Dil bi gul didî
Dil bi gul didî
Dil bi gul didî
Go ho Cegerxwîn
Dil bi gul didî
Go ho Cegerxwîn
Dil bi gul didî

رەشۆ -   رەشۆ
گوولفرۆش

ئەز ژ خەو رابووم
من گولفرۆشەک دی
پر گەلەک شا بووم
گول ب دل ددی
هەبوو مە یەک دل
تەڤ ژان وو کول بوو
نەبوومە باوەر
گول ب دل ددی
نەبوومە باوەر
گول ب دل ددی
گول ب دل ددی
گول ب دل ددی
نەبوومە باوەر
گول ب دل ددی
نەبوومە باوەر
گول ب دل ددی
گول ب دل ددی
گول ب دل ددی
بازار مە کر گۆ:
”سەر ب سەر نادم”
ێ گولپەرەست بی
جان ب دل ددی
من گۆ کی ددی
جان وو گول ب دل؟
گۆ ئەڤ بازار ئە
دل ب گول ددی
گۆ ئەڤ بازار ئە
دل ب گول ددی
دل ب گول ددی
دل ب گول ددی
گۆ ئەڤ بازار ئە
دل ب گول ددی
گۆ ئەڤ بازار ئە
دل ب گول ددی
دل ب گول ددی
دل ب گول ددی
من جان وو دل دان
دل کریە قێرین
من جان وو دل دان
دل کریە قێرین
گۆ هۆ جەگەرخوین
دل ب گول ددی
گۆ هۆ جەگەرخوین
دل ب گول ددی
دل ب گول ددی
دل ب گول ددی
گۆ هۆ جەگەرخوین
دل ب گول ددی
گۆ هۆ جەگەرخوین
دل ب گول ددی