Çi Bikim

Min dixwast ku dile xwe
Şa kim pe hatina te
Le tu nehati iro
Ez mame tene, tene , tene
Wek kuleki di hundire min de
Pe de pe de mezin dibe
Oy çi bikim
Nikarim te ji bir bikim
Sibe evar şev nive şeve
Wez vemiri tu di hişemin da
Oy çi bikim Oy ne yapayım
Na ne diçim ne diçim
Bila çave min di re de
Bila evin di dilemin da be
Eze tim li benda wi bibim
Heya dawiya emre xwe
Na derewe derewe derewe
Kekemin tu car namire
Hildem roje eze bigem wi
Zanim ew li taveye
Na ne diçi ne diçi ne diçi
Wek kuleki di hundire min de
Pe de pe de mezin dibe

راپەرین - (2013)  تاروومار
چ بکم

من دخواست کو دلە خوە
شا کم پە هاتنا تە
لە تو نەهات رۆ
ئەز مامە تەنە, تەنە , تەنە
وەک کولەک د هوندرە من دە
پە دە پە دە مەزن دبە
ۆی چ بکم
نکارم تە ژ بر بکم
سبە ئەڤار شەڤ نڤە شەڤە
وەز ڤەمر تو د هشەمن دا
ۆی چ بکم ۆی نە یاپایıم
نا نە دچم نە دچم
بلا چاڤە من د رە دە
بلا ئەڤن د دلەمن دا بە
ئەزە تم ل بەندا و ببم
هەیا داویا ئەمرە خوە
نا دەرەوە دەرەوە دەرەوە
کەکەمن تو جار نامرە
هلدەم رۆژە ئەزە بگەم و
زانم ئەو ل تاڤەیە
نا نە دچ نە دچ نە دچ
وەک کولەک د هوندرە من دە
پە دە پە دە مەزن دبە