Ehmedê Xanî

Medres çêkir li nava çîya
Xanî gula di nav şaira
Medres çêkir li nava çîya
Xanî gula di nav şaira
Xwedayê me nezer lê da
Hawar ya herzetî Xanî
Xwedayê me nezer lê da
Hawar ya Ehmdê Xanî
Hevizam vekir li vî zemani
Hevizam vekir li vî zemani
Te li Bazîdê mekan danî
Şevê rojê ez ha dînim
Rû cîhanê te nabînim
Eşqa te li me bi kar kir
Wekî bilbil me azar kir
Hevzam vekir vî zemanî
Te li Bazîdê mekan danî
Meqamê te pir hevraze
Şevê rojê dikim awaze
Memo Zînê te dixwaze
Hawar ya Ehmedê Xanî
Hevzam vekir vî zemanî
Te li Bazîdê mekan danî
Meqamê te li serî rêye
Li me bû axirîya dewrêye
Yasax bûn beytê Xanî ye
Hawar ya Ehmedê Xanî
Hevzam vekir vî zemanî
Te li Bazîdê mekan danî.

نزامەتن آرچ - (2002)  کوردسه باڵادس 2
ئەهمەدێ خانی

مەدرەس چێکر ل ناڤا چییا
خانی گولا د ناڤ شارا
مەدرەس چێکر ل ناڤا چییا
خانی گولا د ناڤ شارا
خوەدایێ مە نەزەر لێ دا
هاوار یا هەرزەتی خانی
خوەدایێ مە نەزەر لێ دا
هاوار یا ئەهمدێ خانی
هەڤزام ڤەکر ل ڤی زەمان
هەڤزام ڤەکر ل ڤی زەمان
تە ل بازیدێ مەکان دانی
شەڤێ رۆژێ ئەز ها دینم
روو جیهانێ تە نابینم
ئەشقا تە ل مە ب کار کر
وەکی بلبل مە آزار کر
هەڤزام ڤەکر ڤی زەمانی
تە ل بازیدێ مەکان دانی
مەقامێ تە پر هەڤرازە
شەڤێ رۆژێ دکم آوازە
مەمۆ زینێ تە دخوازە
هاوار یا ئەهمەدێ خانی
هەڤزام ڤەکر ڤی زەمانی
تە ل بازیدێ مەکان دانی
مەقامێ تە ل سەری رێیە
ل مە بوو آخرییا دەورێیە
یاساخ بوون بەیتێ خانی یە
هاوار یا ئەهمەدێ خانی
هەڤزام ڤەکر ڤی زەمانی
تە ل بازیدێ مەکان دانی.