Azadî

hey azadî hey azadî
di rêya xwedê azadî
navê me ra azadî
û ziman ra azadî
mîna xelkê em Kurd jî
bijîn xwe ra azadî
.
her kes li ser axa xwe be
mala me ra azadî
surgunî dinyê rabe
ala me ra azadî
cîhan temam azad be
azadî hey azadî
.
azadî hey azadî
em dixwazin azadî
gel gişk hev ra bira bin
hev ra bijîn azadî
navê me ra azadî
û ziman ra azadî
mina xelkê em Kurd jî
bijîn xwe ra azadî
.
azadî hey azadî
hey birano azadî
daynin çekê mirînê
hev ra bijîn azadî
yan ma bi zorê wê rabe
ala me ye azadî
.
azadî hey azadî
di rêya xwedê azadî
navê me ra azadî
û ziman ra azadî
mîna xelkê em Kurd jî
bijîn xwe ra azadî
.
ka ka ka...
Kurda ra azadî
Kurdistan ra azadî
.
azadî hey azadî
di rêya xwedê azadî
navê me ra azadî
û ziman ra azadî
.
azadî hey azadî
em dixwazin azadî
mîna xelkê em Kurd jî
bijîn xwe ra azadî
.
azadî hey azadî
çiqas xweş e azadî
gelo kesî xwîn rêtiye
wekî me bo azadî
.
azadî hey azadî
em dixwazin azadî
navê me ra azadî
û ziman ra azadî
.
azadî hey azadî
di rêya xwedê azadî
navê me ra azadî
û ziman ra azadî
.
azadî hey azadî
çiqas xweş e azadî
daynin çekê mirînê
hev ra bijîn azadî
.
azadî hey azadî
em dixwazin azadî
navê me ra azadî
û ziman ra azadî
.
azadî hey azadî
çiqas xweş e azadî
gelo kesî xwîn retiye
wekî me bo azadî
.
azadî hey azadî
em dixwazin azadî
navê me ra azadî
û ziman ra azadî
.
azadî hey azadî
di rêya xwedê azadî
mîna xelkê em Kurd jî
bijîn xwe ra azadî

نزامەتن آرچ - (2011)  آزادی
آزادی

هەی آزادی هەی آزادی
د رێیا خوەدێ آزادی
ناڤێ مە را آزادی
وو زمان را آزادی
مینا خەلکێ ئەم کورد ژی
بژین خوە را آزادی
.
هەر کەس ل سەر آخا خوە بە
مالا مە را آزادی
سورگونی دنیێ رابە
آلا مە را آزادی
جیهان تەمام آزاد بە
آزادی هەی آزادی
.
آزادی هەی آزادی
ئەم دخوازن آزادی
گەل گشک هەڤ را برا بن
هەڤ را بژین آزادی
ناڤێ مە را آزادی
وو زمان را آزادی
منا خەلکێ ئەم کورد ژی
بژین خوە را آزادی
.
آزادی هەی آزادی
هەی برانۆ آزادی
داینن چەکێ مرینێ
هەڤ را بژین آزادی
یان ما ب زۆرێ وێ رابە
آلا مە یە آزادی
.
آزادی هەی آزادی
د رێیا خوەدێ آزادی
ناڤێ مە را آزادی
وو زمان را آزادی
مینا خەلکێ ئەم کورد ژی
بژین خوە را آزادی
.
کا کا کا...
کوردا را آزادی
کوردستان را آزادی
.
آزادی هەی آزادی
د رێیا خوەدێ آزادی
ناڤێ مە را آزادی
وو زمان را آزادی
.
آزادی هەی آزادی
ئەم دخوازن آزادی
مینا خەلکێ ئەم کورد ژی
بژین خوە را آزادی
.
آزادی هەی آزادی
چقاس خوەش ئە آزادی
گەلۆ کەسی خوین رێتیە
وەکی مە بۆ آزادی
.
آزادی هەی آزادی
ئەم دخوازن آزادی
ناڤێ مە را آزادی
وو زمان را آزادی
.
آزادی هەی آزادی
د رێیا خوەدێ آزادی
ناڤێ مە را آزادی
وو زمان را آزادی
.
آزادی هەی آزادی
چقاس خوەش ئە آزادی
داینن چەکێ مرینێ
هەڤ را بژین آزادی
.
آزادی هەی آزادی
ئەم دخوازن آزادی
ناڤێ مە را آزادی
وو زمان را آزادی
.
آزادی هەی آزادی
چقاس خوەش ئە آزادی
گەلۆ کەسی خوین رەتیە
وەکی مە بۆ آزادی
.
آزادی هەی آزادی
ئەم دخوازن آزادی
ناڤێ مە را آزادی
وو زمان را آزادی
.
آزادی هەی آزادی
د رێیا خوەدێ آزادی
مینا خەلکێ ئەم کورد ژی
بژین خوە را آزادی