Desmala Min

Desmala min, sor û zer e
Lawik hatiye, min dixwaze
Ka desmalê, herme malê kuro gede
Ka desmalê, herme malê
.
Desmala min, sor heşîn e
Lawik hatiye, min dixapîne
Ka desmalê, herme malê kuro gede
Ka desmalê, herme malê
.
Desmala min, sor û reş e
Lawik hatiye, min direvîne
Ka desmalê, herme malê kuro gede
Ka desmalê, herme malê

نزامەتن آرچ - (1985)  چیایێن مە
دەسمالا من

دەسمالا من, سۆر وو زەر ئە
لاوک هاتیە, من دخوازە
کا دەسمالێ, هەرمە مالێ کورۆ گەدە
کا دەسمالێ, هەرمە مالێ
.
دەسمالا من, سۆر هەشین ئە
لاوک هاتیە, من دخاپینە
کا دەسمالێ, هەرمە مالێ کورۆ گەدە
کا دەسمالێ, هەرمە مالێ
.
دەسمالا من, سۆر وو رەش ئە
لاوک هاتیە, من درەڤینە
کا دەسمالێ, هەرمە مالێ کورۆ گەدە
کا دەسمالێ, هەرمە مالێ