Iqrardar Under A Vow

No senê zemano têlmaso
Misayib îqrar misayibî nêdano
Bowa heqî bo tenê roştî biaso
Dermanê derdu kes nêvano
Vîcdanê heqiyê ker û lalo
.
Vacê derdê ma eskera bo
Xizir carê ma de bireso
Dermanê ma kî eskera bo
Neçar û bindestanê dîna rê dêyax bo
Şayê îqrardaran biqêdîyo

مکایل آسلان - (2008)  زەرنکوت
قراردار وندەر آ ڤۆو

نۆ سەنێ زەمانۆ تێلماسۆ
مسایب ئیقرار مسایبی نێدانۆ
بۆوا هەقی بۆ تەنێ رۆشتی باسۆ
دەرمانێ دەردو کەس نێڤانۆ
ڤیجدانێ هەقیێ کەر وو لالۆ
.
ڤاجێ دەردێ ما ئەسکەرا بۆ
خزر جارێ ما دە برەسۆ
دەرمانێ ما کی ئەسکەرا بۆ
نەچار وو بندەستانێ دینا رێ دێیاخ بۆ
شایێ ئیقرارداران بقێدییۆ