Gûlîzare

Bover ra veng dane Gûlizar,ra mi pirdo teniko
Qelindê Gûlîzar ê persena Hazar u Ponse seniko
Derdê sarî mal û milko,
Yê min û tûya geranê binê qirtiko
.
Derê binê Qelecuğ o Gûlizar a mi lêa kundire
Jûyê nawa cêr ra yêna Gûlîzara findiqe
Destê xo destê mi ke,
Viradê Jiara Surê ro şîme
.
Ax de vano vano
Doğê Kêwcî nayê zerê ra vano

مکایل آسلان - (2008)  زەرنکوت
گوولیزارە

بۆڤەر را ڤەنگ دانە گوولزار,را م پردۆ تەنکۆ
قەلندێ گوولیزار ئێ پەرسەنا هازار و پۆنسە سەنکۆ
دەردێ ساری مال وو ملکۆ,
یێ من وو توویا گەرانێ بنێ قرتکۆ
.
دەرێ بنێ قەلەجوğ ۆ گوولزار آ م لێا کوندرە
ژوویێ ناوا جێر را یێنا گوولیزارا فندقە
دەستێ خۆ دەستێ م کە,
ڤرادێ ژارا سورێ رۆ شیمە
.
آخ دە ڤانۆ ڤانۆ
دۆğێ کێوجی نایێ زەرێ را ڤانۆ