Lêa Qerajî

Bynê dewe pirdo texto
Melema mi pirdo texto
Mi va yare porr munito
Pey de ref bi ref rêşto
.
Dîdara mi melema mi
Dejna Dîdare lêa qerajî
Destê xo destê mi ke
Ma şîme koyê Şêvajî
.
Dîdara mi, melema mi
Şuqulungî kutê kungî
Juyo ke raye ra nêama, nêşî
Min u torê kuto lingî
.
Na dîna bêfaydîna
Melema mi bêfaydîna
Destê xo destê mi ke
Şîmê miradê xo reşîme

مکایل آسلان - (2010)  پەلگوزار لەاف ۆف تهە هەارت
لێا قەراژی

بینێ دەوە پردۆ تەختۆ
مەلەما م پردۆ تەختۆ
م ڤا یارە پۆرر مونتۆ
پەی دە رەف ب رەف رێشتۆ
.
دیدارا م مەلەما م
دەژنا دیدارە لێا قەراژی
دەستێ خۆ دەستێ م کە
ما شیمە کۆیێ شێڤاژی
.
دیدارا م, مەلەما م
شوقولونگی کوتێ کونگی
ژویۆ کە رایە را نێاما, نێشی
من و تۆرێ کوتۆ لنگی
.
نا دینا بێفایدینا
مەلەما م بێفایدینا
دەستێ خۆ دەستێ م کە
شیمێ مرادێ خۆ رەشیمە