Hegay Hergî

Nerê verra dewê cêfde çamî
Melema mi cêfde çamî
Nerê vervara juvîn sonê cêfde wayê
Melema mi cêfde wayê
.
Nerê vano vano tore vano
Melema mi tore vano
.
Nerê birr bîyaê khewê hurdî hurdî
Melema mi hurdî hurdî
Nerê sodîr bîyo nejdî dîk vendano
Melema mi dîk vendano
.
Nerê vano vano tore vano
Melema mi tore vano
.
Nerê bîne (verra) dewe hêgay hergî
Melema mi hêgay hergî
Nerê her kes ra mit yê ma vendî
Melema mi yê ma vendî
.
Nerê vano vano tore vano
Melema mi tore vano

مکایل آسلان - (2010)  پەلگوزار لەاف ۆف تهە هەارت
هەگای هەرگی

نەرێ ڤەررا دەوێ جێفدە چامی
مەلەما م جێفدە چامی
نەرێ ڤەرڤارا ژوڤین سۆنێ جێفدە وایێ
مەلەما م جێفدە وایێ
.
نەرێ ڤانۆ ڤانۆ تۆرە ڤانۆ
مەلەما م تۆرە ڤانۆ
.
نەرێ برر بییاێ کهەوێ هوردی هوردی
مەلەما م هوردی هوردی
نەرێ سۆدیر بییۆ نەژدی دیک ڤەندانۆ
مەلەما م دیک ڤەندانۆ
.
نەرێ ڤانۆ ڤانۆ تۆرە ڤانۆ
مەلەما م تۆرە ڤانۆ
.
نەرێ بینە (ڤەررا) دەوە هێگای هەرگی
مەلەما م هێگای هەرگی
نەرێ هەر کەس را مت یێ ما ڤەندی
مەلەما م یێ ما ڤەندی
.
نەرێ ڤانۆ ڤانۆ تۆرە ڤانۆ
مەلەما م تۆرە ڤانۆ