Balik Kavaxa Çikinca

Evîn ûnundekî kavak axacinin
Tepesîndekî bîr kuş gîbîsîn
Ne el atsam erîşîrîm
Ne de çiksam
Bîlîrîm
Uçup gîdeceksîn
Ama yillardir
Bîr umut var îçîmde
Elîmî uzatsam
Kavak axacina erîşecexîm dîye
Belkî…

مکایل آسلان - (2000)  ۆلماد یار آمان ۆف
بالک کاڤاخا چکنجا

ئەڤین وونوندەکی کاڤاک آخاجنن
تەپەسیندەکی بیر کوش گیبیسین
نە ئەل آتسام ئەریشیریم
نە دە چکسام
بیلیریم
وچوپ گیدەجەکسین
آما یڵاردر
بیر وموت ڤار ئیچیمدە
ئەلیمی وزاتسام
کاڤاک آخاجنا ئەریشەجەخیم دییە
بەلکی…