Xatûnê

Lê lê lê xatunê
Bejna to rindeka roye
Zê têleka temburî
Bextê min u to kuyo
Lê lê lê xatunê
Mor ke moro xatunê
Pirenê xo vurneno
Sar saltanat rameno
Lê lê lê xatunê
Nî şîndorî kamî nêro
Lê lê lê xatunê
Derdî mi danê vatene
Lê lê lê xatunê
Na dîna laser de şêro
Tapula mi tey çîna
Ti sermîyana zerîya mi
Va mi rê serevde bo

مکایل آسلان - (2005)  مراز مایا مراجلە
خاتوونێ

لێ لێ لێ خاتونێ
بەژنا تۆ رندەکا رۆیە
زێ تێلەکا تەمبوری
بەختێ من و تۆ کویۆ
لێ لێ لێ خاتونێ
مۆر کە مۆرۆ خاتونێ
پرەنێ خۆ ڤورنەنۆ
سار سالتانات رامەنۆ
لێ لێ لێ خاتونێ
نی شیندۆری کامی نێرۆ
لێ لێ لێ خاتونێ
دەردی م دانێ ڤاتەنە
لێ لێ لێ خاتونێ
نا دینا لاسەر دە شێرۆ
تاپولا م تەی چینا
ت سەرمییانا زەرییا م
ڤا م رێ سەرەڤدە بۆ