Remayise Munzurî

****
Mikaîl Aslan di 20 Gulanê 2005 bi Orkêstra Sêmfonî ya Ewrupî ev çêkir.
Remayise Munzurî bi wateya : Reva Munzurî.
****

مکایل آسلان - (2005)  مراز مایا مراجلە
رەمایسە مونزوری

****
مکایل آسلان د 20 گولانێ 2005 ب ۆرکێسترا سێمفۆنی یا ئەوروپی ئەڤ چێکر.
رەمایسە مونزوری ب واتەیا : رەڤا مونزوری.
****
Hatiye anîn ji : mikailaslan.de/index.php/2013-02-17-13-34-48