Dara Gozê

Dara goze mi wadare
Tew tew wadare
Dara goze mi wadare
Tew tew wadare
Esker ama pê dare
Tew tew pê dare
.
Dara goze
Pelge reze
Mi mevaze
Wadare
.
Dara goza simorî
Tew tew simorî
San naw ama bî tarî
Tew tew bî tarî
Bingê dîna bî barî
Tew tew bî barî
.
Dara goza simorî
Tew tew simorî
San naw ama bi tarî
Tew tew bi tarî
Bingê dina bi barî
Tew tew bi barî

مکایل آسلان - (2005)  مراز مایا مراجلە
دارا گۆزێ

دارا گۆزە م وادارە
تەو تەو وادارە
دارا گۆزە م وادارە
تەو تەو وادارە
ئەسکەر آما پێ دارە
تەو تەو پێ دارە
.
دارا گۆزە
پەلگە رەزە
م مەڤازە
وادارە
.
دارا گۆزا سمۆری
تەو تەو سمۆری
سان ناو آما بی تاری
تەو تەو بی تاری
بنگێ دینا بی باری
تەو تەو بی باری
.
دارا گۆزا سمۆری
تەو تەو سمۆری
سان ناو آما ب تاری
تەو تەو ب تاری
بنگێ دنا ب باری
تەو تەو ب باری