Aşkin Şarabi

Aşkın şarabını içerler dilber
Mecnun gibi gezer sergerdan olur
Hüsnün görüp candan geçerler dilber
Ferhat misali döner perişan olur
.
Kaşların zülfükar çeker kervana
Merhametin çoktur gelir imana
Dilber yüzün benzer şemsi tebane
Örtme zülüflerin sebistan olur

مکایل آسلان - (2005)  مراز مایا مراجلە
آشکن شاراب

آشکıن شارابıنı چەرلەر دلبەر
مەجنون گب گەزەر سەرگەردان ۆلور
هüسنüن گöرüپ جاندان گەچەرلەر دلبەر
فەرهات مسال دöنەر پەرشان ۆلور
.
کاشلارıن زüلفüکار چەکەر کەرڤانا
مەرهامەتن چۆکتور گەلر مانا
دلبەر یüزüن بەنزەر شەمس تەبانە
Öرتمە زüلüفلەرن سەبستان ۆلور