Dilbera Dersimî The Beauty Of Dersim

Juye nawa cer re yena wax wax,
Dîlbera dersîmî way way,
Bajî pecerî ci re wîy bimirî,
Dîlbera dersîme
Were çeverî bi gavano,
Dîlbera dersîme
Desudi aşîrî sero dane pero,
Dîlbera dersîme
Ere mi re kul u derdo wax wax,
To rusnene nuba malî,
Dîlbera dersîme
Doxanay guneko meke lewe to
Ra no,
Dîlbera dersîme

مکایل آسلان - (2003)  کلتێ کۆو
دلبەرا دەرسمی تهە بەاوتی ۆف دەرسم

ژویە ناوا جەر رە یەنا واخ واخ,
دیلبەرا دەرسیمی وای وای,
باژی پەجەری ج رە ویی بمری,
دیلبەرا دەرسیمە
وەرە چەڤەری ب گاڤانۆ,
دیلبەرا دەرسیمە
دەسود آشیری سەرۆ دانە پەرۆ,
دیلبەرا دەرسیمە
ئەرە م رە کول و دەردۆ واخ واخ,
تۆ روسنەنە نوبا مالی,
دیلبەرا دەرسیمە
دۆخانای گونەکۆ مەکە لەوە تۆ
را نۆ,
دیلبەرا دەرسیمە