Waştiye re

Ax de wayi wayi,
Mi va zerya mina bele,
Mi va deze hete çepi,
Kewti vere vayi ra şi,
Ax lemin şi,
Mi va xeribiye de,
Wastiye çika,
Vere desi de çiçega,
Tora deyax wazena

مکایل آسلان - (2000)  آگەراییس
واشتیە رە

آخ دە وای وای,
م ڤا زەریا منا بەلە,
م ڤا دەزە هەتە چەپ,
کەوت ڤەرە ڤای را ش,
آخ لەمن ش,
م ڤا خەربیە دە,
واستیە چکا,
ڤەرە دەس دە چچەگا,
تۆرا دەیاخ وازەنا