Nazo

Ma imirê min ji bo çi ye?
Nazo, Nazo
Nazo lê nazê
Nazo ji Bexdê çûyî ye
Nazo, Nazo
Nazo lê nazê
Dilê min bi xwe r' biriye
Dilê min bi xwe r' biriye
Nazê û lê
Nazê û lê
Nazê wez heyran lê lê
Nazê wez qurban
Aşiqa lawikî tolez î
Îşev dilê min te dixwazê
Aşiqa lawikî tolez î
Îşev dilê min te dixwazê
Nazê û lê
Nazê û lê
Nazê wez heyran lê lê lê
Nazê wez qurban lê lê
.
Nazo tu sebra dilan
Nazo, Nazo
Nazo, lê Nazê
Çavreş tu kaniya kilan
Nazo tu sebra dilan
Nazo, Nazo
Nazo, lê Nazê
Bîstkê were govendê
Xwe bihejîn ji herdu milan
Bîstkê were govendê
Xwe bihejîn ji herdu milan
Hoy, Nazê û lê
Nazê û lê
Nazê wez heyran lê lê
Nazê wez qurban
Aşiqa lawikî tolez î
Îşev dilê min te dixwazê
Aşiqa lawikî tolez î
Îşev dilê min te dixwazê
Hoy, Nazê û lê
Nazê û lê
Nazê wez heyran lê lê lê
Nazê wez qurban lê lê
.
Nazo rakin ji xewê
Nazo, Nazo
Nazo, lê Nazê
Bînin nîva hewşê
Nazo, Nazo
Nazo, lê Nazê
Qismetê me li xwedêyo
Qismetê me li xwedêyo
Hoy, Nazê û lê
Nazê û lê
Nazê wez heyran lê lê lê
Nazê wez qurban lê lê
Aşiqa lawikî tolez î
Îşev dilê min te dixwazê
Aşiqa lawikî tolez î
Îşev dilê min te dixwazê
Hoy, Nazê û lê
Nazê û lê
Nazê wez heyran lê lê lê
Nazê wez qurban lê lê.

مچۆ کەندەش - (2001)  مەمێ آلان
نازۆ

ما مرێ من ژ بۆ چ یە؟
نازۆ, نازۆ
نازۆ لێ نازێ
نازۆ ژ بەخدێ چوویی یە
نازۆ, نازۆ
نازۆ لێ نازێ
دلێ من ب خوە ر' بریە
دلێ من ب خوە ر' بریە
نازێ وو لێ
نازێ وو لێ
نازێ وەز هەیران لێ لێ
نازێ وەز قوربان
آشقا لاوکی تۆلەز ئی
ئیشەڤ دلێ من تە دخوازێ
آشقا لاوکی تۆلەز ئی
ئیشەڤ دلێ من تە دخوازێ
نازێ وو لێ
نازێ وو لێ
نازێ وەز هەیران لێ لێ لێ
نازێ وەز قوربان لێ لێ
.
نازۆ تو سەبرا دلان
نازۆ, نازۆ
نازۆ, لێ نازێ
چاڤرەش تو کانیا کلان
نازۆ تو سەبرا دلان
نازۆ, نازۆ
نازۆ, لێ نازێ
بیستکێ وەرە گۆڤەندێ
خوە بهەژین ژ هەردو ملان
بیستکێ وەرە گۆڤەندێ
خوە بهەژین ژ هەردو ملان
هۆی, نازێ وو لێ
نازێ وو لێ
نازێ وەز هەیران لێ لێ
نازێ وەز قوربان
آشقا لاوکی تۆلەز ئی
ئیشەڤ دلێ من تە دخوازێ
آشقا لاوکی تۆلەز ئی
ئیشەڤ دلێ من تە دخوازێ
هۆی, نازێ وو لێ
نازێ وو لێ
نازێ وەز هەیران لێ لێ لێ
نازێ وەز قوربان لێ لێ
.
نازۆ راکن ژ خەوێ
نازۆ, نازۆ
نازۆ, لێ نازێ
بینن نیڤا هەوشێ
نازۆ, نازۆ
نازۆ, لێ نازێ
قسمەتێ مە ل خوەدێیۆ
قسمەتێ مە ل خوەدێیۆ
هۆی, نازێ وو لێ
نازێ وو لێ
نازێ وەز هەیران لێ لێ لێ
نازێ وەز قوربان لێ لێ
آشقا لاوکی تۆلەز ئی
ئیشەڤ دلێ من تە دخوازێ
آشقا لاوکی تۆلەز ئی
ئیشەڤ دلێ من تە دخوازێ
هۆی, نازێ وو لێ
نازێ وو لێ
نازێ وەز هەیران لێ لێ لێ
نازێ وەز قوربان لێ لێ.