Gula Zer

Gulê derkev ji nav mala me
Gulê derkev ji nav mala'm
Gulo derkev ji nav mala'm
Lê gulê derkev ji nav mala'm
Ser serqot, pişta vala lê
Ser serqot, pişta vala
Ser serqot, pişta vala lê
Ser serqot, pişta vala
Seb xatirê desmala lê
Kêf bû kêfa ji mala'm
Seb xatirê desmala lê
Kêf bû kêfa ji mala'm
.
Gula zer wey, gula zer lê
Hay gul gulê, gula zer
Gula zer wey, gula zer lê
Hay gul gulê, gula zer
Heyran rengê tey esmer lê
Geh tu çi dikê, ji hev tê der
Heyran rengê tey esmer lê
Geh tu çi dikê, ji hev tê der
.
Kursî danî xwe da ser lê
Eynik danî xwe da ber
Kursî danî xwe da ser lê
Eynik danî xwe da ber
Heyran rengê tey esmer lê
Geh tu çi dikê, ji hev tê der
Heyran rengê tey esmer lê
Geh tu çi dikê, ji hev tê der
.
Kirasê gulê qezîn e
Kirasê gulê qezîn e
Kirasê gulo qezîn e
Kirasê gulê qezîn e
Hurik, hurik dihurînim
Hurik, hurik dihurînim
Hurik, hurik dihurînim
Hurik, hurik dihurînim
Kî dibê' gulê nê rind e
Teres kurê xayîn e
Kî dibê' gulê nê rind e
Teres kurê xayîn e
.
Gula zer wey, gula zer lê
Hay gul gulê, gula zer
Gula zer wey, gula zer lê
Hay gul gulê, gula zer
Heyran rengê tey esmer lê
Carek vir de were der
Heyran rengê tey esmer lê
Gulo çi dike, ji hev tê der
.
Kursî danî xwe da ser lê
Eynik danî xwe da ber
Kursî danî xwe da ser lê
Eynik danî xwe da ber
Heyran rengê tey esmer lê
Geh tu çi dikê, ji hev tê der
Heyran rengê tey esmer lê
Geh tu çi dikê, ji hev tê der
.
Kirasê gulê meles e
Kirasê gulê meles e
Kirasê gulo meles e
Kirasê gulê meles e
Min dabû ber meqes e
Te dabû ber meqes e
Min dabû ber meqes e
Te dabû ber meqes e
Kî dibê' gulê nê rind e
Teres kurê teres e
Kî dibê' gulê nê rind e
Teres kurê teres e
.
Gula zer wey, gula zer lê
Hay gul gulê, gula zer
Gula zer wey, gula zer lê
Hay gul gulê, gula zer
Heyran rengê tey esmer lê
Geh tu çi dikê, ji hev tê der
Heyran rengê tey esmer lê
Geh tu çi dikê, ji hev tê der.

مچۆ کەندەش - (2001)  مەمێ آلان
گولا زەر

گولێ دەرکەڤ ژ ناڤ مالا مە
گولێ دەرکەڤ ژ ناڤ مالا'م
گولۆ دەرکەڤ ژ ناڤ مالا'م
لێ گولێ دەرکەڤ ژ ناڤ مالا'م
سەر سەرقۆت, پشتا ڤالا لێ
سەر سەرقۆت, پشتا ڤالا
سەر سەرقۆت, پشتا ڤالا لێ
سەر سەرقۆت, پشتا ڤالا
سەب خاترێ دەسمالا لێ
کێف بوو کێفا ژ مالا'م
سەب خاترێ دەسمالا لێ
کێف بوو کێفا ژ مالا'م
.
گولا زەر وەی, گولا زەر لێ
های گول گولێ, گولا زەر
گولا زەر وەی, گولا زەر لێ
های گول گولێ, گولا زەر
هەیران رەنگێ تەی ئەسمەر لێ
گەه تو چ دکێ, ژ هەڤ تێ دەر
هەیران رەنگێ تەی ئەسمەر لێ
گەه تو چ دکێ, ژ هەڤ تێ دەر
.
کورسی دانی خوە دا سەر لێ
ئەینک دانی خوە دا بەر
کورسی دانی خوە دا سەر لێ
ئەینک دانی خوە دا بەر
هەیران رەنگێ تەی ئەسمەر لێ
گەه تو چ دکێ, ژ هەڤ تێ دەر
هەیران رەنگێ تەی ئەسمەر لێ
گەه تو چ دکێ, ژ هەڤ تێ دەر
.
کراسێ گولێ قەزین ئە
کراسێ گولێ قەزین ئە
کراسێ گولۆ قەزین ئە
کراسێ گولێ قەزین ئە
هورک, هورک دهورینم
هورک, هورک دهورینم
هورک, هورک دهورینم
هورک, هورک دهورینم
کی دبێ' گولێ نێ رند ئە
تەرەس کورێ خایین ئە
کی دبێ' گولێ نێ رند ئە
تەرەس کورێ خایین ئە
.
گولا زەر وەی, گولا زەر لێ
های گول گولێ, گولا زەر
گولا زەر وەی, گولا زەر لێ
های گول گولێ, گولا زەر
هەیران رەنگێ تەی ئەسمەر لێ
جارەک ڤر دە وەرە دەر
هەیران رەنگێ تەی ئەسمەر لێ
گولۆ چ دکە, ژ هەڤ تێ دەر
.
کورسی دانی خوە دا سەر لێ
ئەینک دانی خوە دا بەر
کورسی دانی خوە دا سەر لێ
ئەینک دانی خوە دا بەر
هەیران رەنگێ تەی ئەسمەر لێ
گەه تو چ دکێ, ژ هەڤ تێ دەر
هەیران رەنگێ تەی ئەسمەر لێ
گەه تو چ دکێ, ژ هەڤ تێ دەر
.
کراسێ گولێ مەلەس ئە
کراسێ گولێ مەلەس ئە
کراسێ گولۆ مەلەس ئە
کراسێ گولێ مەلەس ئە
من دابوو بەر مەقەس ئە
تە دابوو بەر مەقەس ئە
من دابوو بەر مەقەس ئە
تە دابوو بەر مەقەس ئە
کی دبێ' گولێ نێ رند ئە
تەرەس کورێ تەرەس ئە
کی دبێ' گولێ نێ رند ئە
تەرەس کورێ تەرەس ئە
.
گولا زەر وەی, گولا زەر لێ
های گول گولێ, گولا زەر
گولا زەر وەی, گولا زەر لێ
های گول گولێ, گولا زەر
هەیران رەنگێ تەی ئەسمەر لێ
گەه تو چ دکێ, ژ هەڤ تێ دەر
هەیران رەنگێ تەی ئەسمەر لێ
گەه تو چ دکێ, ژ هەڤ تێ دەر.