Şino Nino

Nêzan yeno virê to nam ê mi,
Nêzan yeno virê to çimê mi?
Pers nêkena ez se ken, senîna
Halê mi perîşano
Serê ma ji vêrenê ma durê pe
vengê ma jê binê rê nêresa
Nêaysa rojê ma nêaysa
ma wurdê ji perîşanê
Se bikî, se bikî, se bikî
Se vajî ka se vajî?
Gula mi ez torê se vajî?
Ez ken nêken nêbeno
bextê mi newiyeno
Şino şino şino
Zorê mi şino
Zera mi şikyena
Hewesê mi remeno
Nino nino nino
Hewnê mi nino
Mirê vanê ‘Memo’
‘Çav û bextê wî reşo’
Mi va: meşo meşo meşo
Kêye to meveso!
No can bê to nêbeno
Oncî zera mi tengo
Şerî-berî, şerî-berî
Destê mi vengo
Zera mi şikyena
Hewesê mi remeno
Van nêvan, van nêvan
Xemê kamîyo

مەهمەت آتل - (2008)  وەندا
شنۆ ننۆ

نێزان یەنۆ ڤرێ تۆ نام ئێ م,
نێزان یەنۆ ڤرێ تۆ چمێ م؟
پەرس نێکەنا ئەز سە کەن, سەنینا
هالێ م پەریشانۆ
سەرێ ما ژ ڤێرەنێ ما دورێ پە
ڤەنگێ ما ژێ بنێ رێ نێرەسا
نێایسا رۆژێ ما نێایسا
ما ووردێ ژ پەریشانێ
سە بکی, سە بکی, سە بکی
سە ڤاژی کا سە ڤاژی؟
گولا م ئەز تۆرێ سە ڤاژی؟
ئەز کەن نێکەن نێبەنۆ
بەختێ م نەویەنۆ
شنۆ شنۆ شنۆ
زۆرێ م شنۆ
زەرا م شکیەنا
هەوەسێ م رەمەنۆ
ننۆ ننۆ ننۆ
هەونێ م ننۆ
مرێ ڤانێ ‘مەمۆ’
‘چاڤ وو بەختێ وی رەشۆ’
م ڤا: مەشۆ مەشۆ مەشۆ
کێیە تۆ مەڤەسۆ!
نۆ جان بێ تۆ نێبەنۆ
ۆنجی زەرا م تەنگۆ
شەری-بەری, شەری-بەری
دەستێ م ڤەنگۆ
زەرا م شکیەنا
هەوەسێ م رەمەنۆ
ڤان نێڤان, ڤان نێڤان
خەمێ کامییۆ
Hatiye anîn ji : mehmetatli.com