Pêşiya Malê

Riya kobarê bi dar e
tim were xware xware
Qelenê keçika delal
Li ser pişta min bar e 
Riya kobarê bi dar e
tim were xware xware
Qelenê keçika delal
Li ser pişta min bar e
.
Pêşiya malê xendeq e
Feqîr derî lê veke
Keçik diçe ser çiya
Gotina bavê xwe nake 
Pêşiya malê xendeq e
Feqîr derî lê veke
Keçik diçe ser çiya
Gotina bavê xwe nake 
.
Pêşiya malê bi kizine
Rindê dest bi bazine
Qelenê keçika delal
Sed û pencî bizine 
Pêşiya malê bi kizine
Rindê dest bi bazine
Qelenê keçika delal
Sed û pencî bizine 
.
Pêşiya malê xendeq e
Feqîr derî lê veke
keçik diçe ser çiya
gotina bavê xwe nake 
pêşiya malê xendeq e
fêqîr deri lê veke
keçik diçe ser çiya
gotina bavê xwe nake.

مەهمەت آتل - (2014)  برین
پێشیا مالێ

ریا کۆبارێ ب دار ئە
تم وەرە خوارە خوارە
قەلەنێ کەچکا دەلال
ل سەر پشتا من بار ئە 
ریا کۆبارێ ب دار ئە
تم وەرە خوارە خوارە
قەلەنێ کەچکا دەلال
ل سەر پشتا من بار ئە
.
پێشیا مالێ خەندەق ئە
فەقیر دەری لێ ڤەکە
کەچک دچە سەر چیا
گۆتنا باڤێ خوە ناکە 
پێشیا مالێ خەندەق ئە
فەقیر دەری لێ ڤەکە
کەچک دچە سەر چیا
گۆتنا باڤێ خوە ناکە 
.
پێشیا مالێ ب کزنە
رندێ دەست ب بازنە
قەلەنێ کەچکا دەلال
سەد وو پەنجی بزنە 
پێشیا مالێ ب کزنە
رندێ دەست ب بازنە
قەلەنێ کەچکا دەلال
سەد وو پەنجی بزنە 
.
پێشیا مالێ خەندەق ئە
فەقیر دەری لێ ڤەکە
کەچک دچە سەر چیا
گۆتنا باڤێ خوە ناکە 
پێشیا مالێ خەندەق ئە
فێقیر دەر لێ ڤەکە
کەچک دچە سەر چیا
گۆتنا باڤێ خوە ناکە.