Çayê Berbena

《One, two, three, four..》
Bonê yarî
Bo mara doto
Bonê yarî
Bo mara doto
Yarê marê ewro
Nonê ronin poto
Yarê marê ewro
Nonê ronin poto
.
Nonê mi germo
Dowê to serdino
Nonê mi germo
Dowê to serdino
Lajeko cerra yeno
Aslan yarê mino
Lajeko cerra yeno
Aslan yarê mino
.
Çayê berbena
Çayê jîvena?
Çayê berbena
Çayê jîvena?
Derdê to çiko
Mi rê nêvana
Derdê to çiko
Mi rê nêvana
.
Dewê dewê dewê dewê..
Dewê emser vera
Bîya kewê
Dewê emser vera
Bîya kewê.

مەهمەت آتل - (2014)  برین
چایێ بەربەنا

《ۆنە, توۆ, تهرەە, فۆور..》
بۆنێ یاری
بۆ مارا دۆتۆ
بۆنێ یاری
بۆ مارا دۆتۆ
یارێ مارێ ئەورۆ
نۆنێ رۆنن پۆتۆ
یارێ مارێ ئەورۆ
نۆنێ رۆنن پۆتۆ
.
نۆنێ م گەرمۆ
دۆوێ تۆ سەردنۆ
نۆنێ م گەرمۆ
دۆوێ تۆ سەردنۆ
لاژەکۆ جەررا یەنۆ
آسلان یارێ منۆ
لاژەکۆ جەررا یەنۆ
آسلان یارێ منۆ
.
چایێ بەربەنا
چایێ ژیڤەنا؟
چایێ بەربەنا
چایێ ژیڤەنا؟
دەردێ تۆ چکۆ
م رێ نێڤانا
دەردێ تۆ چکۆ
م رێ نێڤانا
.
دەوێ دەوێ دەوێ دەوێ..
دەوێ ئەمسەر ڤەرا
بییا کەوێ
دەوێ ئەمسەر ڤەرا
بییا کەوێ.