Rêwiyo

Rêwiyo!
Xatir bixwaze..
Bera dilêm' bêxem raze
Tu j' mi' r' bûye xweş awaze..
Rêwiyo, rêwiyo, xatir bixwaze
.
Vê riya dûr..tu dikê here
Niza'm çi çax tê vegere
De her rêwiyo..xwedê bi te re
Rêwiyo, rêwiyo, xatir bixwaze
.
Hêvîdar im, pir memîne
Cerg û dilêm' nek bi xûne
Hêvîdar im, pir memîne
Cerg û dilêm' nek bi xûne
Xerîbî ne, tu hêlûn e
Xerîbî ne, tu hêlûn
Rêwiyo, rêwiyo, rêwiyo xatir bixwaze
.
Ciyê te li bin baskê min e
Li nav herdu jakê min e
Ciyê te li bin baskê min e
Li nav herdu jakê min e
Li nav hil û mûrê min e
Li nav hil û mûrê min e
Rêwiyo, rêwiyo, rêwiyo xatir bixwaze
.
Çavê min tim li hêviya te ye
Xeynî tu ji mi' r' tuneye
Çavê min li hêviya te ye
Xeynî tu ji mi' r' tuneye
Çima te hay ji min tuneye
Çima te hay ji min tuneye
Rêwiyo, rêwiyo, rêwiyo xatir bixwaze
.
Tu bi silametî vegere
Ber çavê min here û were
Tu bi silametî vegere
Ber çavê min here û were
Cerg û dilê min jî bi te re
Cerg û dilê min jî bi te re
Rêwiyo, rêwiyo, rêwiyo xatir bixwaze.

مەهموود ئەزیز شاکر -   جهێ
رێویۆ

رێویۆ!
خاتر بخوازە..
بەرا دلێم' بێخەم رازە
تو ژ' م' ر' بوویە خوەش آوازە..
رێویۆ, رێویۆ, خاتر بخوازە
.
ڤێ ریا دوور..تو دکێ هەرە
نزا'م چ چاخ تێ ڤەگەرە
دە هەر رێویۆ..خوەدێ ب تە رە
رێویۆ, رێویۆ, خاتر بخوازە
.
هێڤیدار م, پر مەمینە
جەرگ وو دلێم' نەک ب خوونە
هێڤیدار م, پر مەمینە
جەرگ وو دلێم' نەک ب خوونە
خەریبی نە, تو هێلوون ئە
خەریبی نە, تو هێلوون
رێویۆ, رێویۆ, رێویۆ خاتر بخوازە
.
جیێ تە ل بن باسکێ من ئە
ل ناڤ هەردو ژاکێ من ئە
جیێ تە ل بن باسکێ من ئە
ل ناڤ هەردو ژاکێ من ئە
ل ناڤ هل وو موورێ من ئە
ل ناڤ هل وو موورێ من ئە
رێویۆ, رێویۆ, رێویۆ خاتر بخوازە
.
چاڤێ من تم ل هێڤیا تە یە
خەینی تو ژ م' ر' تونەیە
چاڤێ من ل هێڤیا تە یە
خەینی تو ژ م' ر' تونەیە
چما تە های ژ من تونەیە
چما تە های ژ من تونەیە
رێویۆ, رێویۆ, رێویۆ خاتر بخوازە
.
تو ب سلامەتی ڤەگەرە
بەر چاڤێ من هەرە وو وەرە
تو ب سلامەتی ڤەگەرە
بەر چاڤێ من هەرە وو وەرە
جەرگ وو دلێ من ژی ب تە رە
جەرگ وو دلێ من ژی ب تە رە
رێویۆ, رێویۆ, رێویۆ خاتر بخوازە.